Adıyaman Gölbaşı Hakkında Bilgi

Gölbaşı nerede nereye bağlı, Adıyaman Gölbaşı hakkında bilgi

Gölbaşı, bir bölümü Akdeniz Bölgesi, daha büyük bölümü Güneydoğu Anadolu Bölge­si sınırları içinde kalan, Adıyaman iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzölçümü 784 km2 olan Gölbaşı ilçesi doğuda Tut ve Besni ilçeleri, güneyde gene Besni ilçesi, güneybatı, batı ve kuzeybatıda Kahraman­maraş, kuzeyde de Malatya illeriyle çevri­lidir.

Adıyaman ilinin batı kesiminde yer alan Gölbaşı ilçesi topraklarının kuzey kesimini. Güneydoğu Toroslar’dan Malatya Dağlarının güneybatı uzantıları engebelendirir. Yö­renin sularını, Ceyhan Irmağının önemli kolu Aksu ile Fırat’ın kollarından Göksu toplar. Aksu Gölbaşı Göllerinden doğar. Bu göller, güneybatı-kuzeydoğu doğrultu­sunda yaklaşık 30 km uzunluğunda ve eıı çok 5 km genişliğinde, demiryolu hattının da izlediği tektonik kökenli bir çukur alan­da yer alır. Gölbaşı, Azaplı ve İnekli adlı üç gölden oluşan Gölbaşı Gölleri, bu çukur alandaki çanaklara yerleşmiştir. Göllerin en büyüğü, kuzeyde yaklaşık 5 km2‘lik bir alan kaplayan Gölbaşı Gölüdür. Oldukça derin olan Gölbaşı ile Azaplı’da balık bulunur. Aksu, en güneydeki İnekli Gölünden çıkar. Gideğenlerle kuzey-güney doğrultusunda birbirine su veren bu göller, dinlence ve av alam olarak ilçenin ilgi gören bir yöresidir.

İlçe nüfusunun başlıca uğraşı tarımdır. Ekime elverişli alanların kısıtlılığı, yağışla­rın azlığı ve sulama yetersizliği nedeniyle bitkisel üretim çok çeşitlenememiştir. Başlı­ca tarla bitkileri buğday, arpa ve şeker pancarıdır. Bağcılık gelişmiş durumdadır; ilin en çok üzüm yetiştiren ilçesi Gölbaşı’ dır. Ayrıca az miktarda elma, nohut, antep­fıstığı ve mercimek yetiştirilir. Yabanıl ağaçlar aşılanarak antepfıstığı üretimi yay­gınlaştırılmaktadır. İkincil bir uğraş olan hayvancılık, küçük ölçekli aile işletmeciliği çerçevesinde yürütülür. İlçe topraklarında fosfat, linyit, tuğla-kiremit hammaddesi ya­takları vardır.

Gölbaşı yöresinin tarihine ilişkin çok bilgi yoktur. Ama İnekli yakınlarındaki Adata adlı eski yerleşme, yörede yerleşim tarihi­nin çok eskilere uzandığının kanıtı sayıl­maktadır.

Gölbaşı kenti, Adıyaman’ın batısında, Gölbaşı Gölünün güneyinde kurulmuştur. Malatya ve Adıyaman’ı Kahramanmaraş’a bağlayan yolların kavşağında yer alır. İl merkezi Adıyaman’a 64 km uzaklıktadır. Kentin hemen kuzeyinden geçen Fevzipaşa- Malatya demiryolu nedeniyle uzun süre Adıyaman’ın istasyonu olarak kalmıştır. Önemli yollar üzerinde bulunan kentin 1965’te 5.044 olan nüfusu altı kata yakın bir artış göstermiştir.

Gölbaşı Belediyesi 1958’de kurulmuştur.

Adıyaman Gölbaşı ilçesi özellikleri nasıl bir yer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir