Adolf von Bae Yer Hayatı

Adolf von Bae Yer Kimdir, Adolf von Bae Yer Hayatı Biyografi

Alman kimyacı. Organik kimya ala­nındaki deneysel çalışmaları, özellikle indigo sentezini gerçekleştirmesi ne­deniyle 1905 Nobel Kimya Ödülü’nü kazanmıştır.

Johann Friedrich Adolf von Baeyer, 31 Ekim 1835’de Berlin’de doğdu. Bilimsel konulara yakın ilgi duyan bir aileden geldiği için, küçük yaşta çeşitli deney ve gözlemler yapmaya başladı. Berlin’deki

Friedrich Wilhelm Gymnasium’da, özellikle matema­tik ve kimya derslerinde başarılı bir öğrenciydi. 1854’de Berlin Üniversitesi’ne girdi, bir yıl sonra Heidelberg Üniversitesi’ne geçerek Bunsen’in öğren­cisi oldu. Hocasının hiç desteklememesine karşın organik kimyayı seçtiğinden, bir süre sonra, Kekule’ nin ayni üniversitedeki organik kimya laboratuvarında çalışmaya başladı. 1858’de de, arseniğin organik bileşikleri konusunda doktora tezini verdikten hemen sonra, Belçika’daki Ghent Üniversitesi’ne geçen Ke- kule’nin yanına giderek organik moleküllerin yapısı ve sentezi üzerinde araştırmalara girişti.

1860’tan 1872’ye değin Berlin Teknik Okulunda, 1872-1875 arası Strassburg Üniversitesinde (bugün Fransa’da Strasbourg Üniversitesi) kimya dersleri verdi; o tarihte, ölünceye kadar çalışacağı Münih Üniversite­si’nde görev aldı. 300’den aşkın incelemesi dışında Emil Fischer, Viktor Meyer, William Henry Perkin, Richard Willstaetter ve özellikle boyarmadde sentezi üzerinde çalışan organik kimyacı Cari Graebe (1841- 1927), gibi değerli öğrenciler yetiştiren Baeyer, 1881’de Londra’daki Royal Society’nin Davy Ödülü’ nü, 1905’te de sentetik organik kimya alanındaki çalışmalarından dolayı Nobel Kimya Ödülü’nü aldı. 1910’da Fransız Bilimler Akademisi’ne üye seçildi. 20 Ağustos 1917’de Münih yakınlarındaki Starnberg’de öldü.

Baeyer’in ürik asidin yapısına ilişkin ilk çalışma­ları, memelilerin ve sürüngenlerin metabolizma süreç­leri arasındaki farklılığın anlaşılmasına yardımcı ol­muştur.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir