Ahmed Amiş Efendi Kimdir Hayatı

1807’de Tırnova’da doğumludur. 1920’de İstanbul’da vefat etmiştir. Kuşadalı İbrahim Halveti’nin talebelerinden Ömer Halveti’den yirmili yaşlarda tasavvuf eğitimi aldı. Hamamcılık ve Sıbyan mektebinde hocalık görevlerinde bulundu. Osmanlı Rus savaşına katıldı. Hayatının son dönemlerinde Fatih Camii türbesinde görev yaptı. Bu sebeple Fatih türbedarı adıyla anıldığı da olmuştur.

Ahmed Amiş Efendi Sufiliği 

Ahmed Amiş Efendi Osmanlı’da Vahdet-i Vücud okulunun görüşlerini paylaşan sufilerden biridir. Osmanlı sufi geleneğinde çeşitli merasimlerin önemli bir yeri olmakla birlikte Amiş Efendi de piri Kuşadalı İbrahim Halveti gibi sufi eğitiminde yapı, giysi tarzı ve belirli merasimlere önem vermemiş bunun yerine ahlaki bir hayat ve sohbetin önemini vurgulamıştır. Kendisinin diğer tanınmış sufilerde olduğu gibi herhangi bir eser bırakmadığı bilinmektedir.

Ahmed Amiş efendi döneminde tanınmış yazar ve devlet büyüklerinden öğrencileri olmuştur. Babanzade Ahmed Naim, Ahmed Avni Konuk bunlardan birkaçıdır. Kendisi yerine Maraşlı Tahir Efendiyi bırakmıştır.

Ünlü tasavvuf araştırmacısı Abdülbaki Gölpınarlı Ahmed Amiş Efendi’nin sohbetlerinde bulunmuştur. Bu sohbetlerden tuttuğu notlardan oluşmuş bir kaynağın kendisinde bulunduğu aktarılmış ancak şu ana kadar bu kaynağın mevcudiyeti ispatlanmamıştır.

Ahmed Amiş Efendinin vahdet-i vücud okulunun görüşlerini içeren konuşmaları zamanında bazı katı şeriat taraftarı kişilerin tepkisi çekmiş olmakla birlikte genel olarak kendisiyle ilgili olumlu görüşlerin bulunması ve dönemin siyasi ortamı hakkında kovuşturma yapılmasını engellemiştir.

Ahmed Amiş Efendi Kimdir Ahmed Amiş Efendi hayatı,biyografisi Ahmed Amiş Efendi Sufiliği Ahmed Amiş Efend Halvetiye-Şabaniyye sufilerinden dir. Ahmed Amiş Efendi Hayatı 1807’de Tırnova’da

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir