Ahmed Bican Hayatı

On beşinci asrın ilk yarısında hayatını sürdürmüş bir Türk yazarıdır. Kardeşi Mahmud gibi Yazıcıoğlu unvanı ile anılır. İki kardeş, Hacı Bayram Veli’nin müridi idi. Kendisini ibâdete öylesine verdi ki, çok zayıfladı. Kendisini görenler, cansız olduğunu zannettiler. ‘Bican’ ismi burad
an gelir.
Edebî çalışmalarını tasavvufa yöneltti. Kardeşinin Arapça olarak yazdığı Mağârıb al-Zaman adlı eseri Türkçe’ye çevirdi. (Istanbul, 1291).
Kendi yazdığı Türkçe eser Kısas-ı Enbiyâ benzeridir. Kazvinî’nin bir özeti olarak Acâib al-Mahlûkat adlı eseri yazdı. Bir de istanbul’un fethine dâir kitabı vardır.

Ahmed Bican Kimdir Ahmed Bican Kimdir Ahmed Bican Hayatı AHMET BİCAN Onbeşinci asrın ilk yarısında yaşamış bir Türk yazarıdır. Kardeşi Mahmud gibi Yazıcıoğlu

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir