Ahmed Bin Alevi Kimdir Hayatı

Ahmet bin Muhammed bin Ali bin Cuhdeb bin Muhammed bin Abdullah bin Alevî’dir. Ahmed Bin Alevi Yemen’de dünyaya geldi. Ahmed Bin Alevinin Doğum târihi belli değildir.

Ahmed Bin Alevi 1565 (H.973)’te Yemen’in Terîm şehrinde vefât etti. Kabri Zenbil kabristanında olup ziyâret edilmektedir.

Ahmed bin Alevî küçük yaşta ilim öğrenmeye başladı. Kâdı Ahmed Şerîf, Abdullah bin Abdurrahmân, Şeyh Abdurrahmân bin Ali gibi zâtlardan tasavvuf, fıkıh, hadîs ilimlerini öğrendi.
Tasavvuf ilminde ileri derecelere kavuştu.
Ahmed Bin Alevi Kâmil bir zât idi.Ahmed Bin Alevi Çok kerametleri görüldü.Ahmed Bin Alevi Zâhid, dünyaya düşkün olmayıp aza kanâat ederdi.
Derslerinde ibâreleri gâyet açık, net ve tâne tâne olurdu. Derslerinde ve sohbetlerinde tasavvuf büyüklerinden nakiller yapardı. Peygamber efendimizin sünnet-i seniyyesine uymakta gayretli idi.
Ekseriyetle sükût üzereydi.
Cenab-ı Hakkın büyüklüğünü, verdiği nimetleri düşünür, susardı.Ahmed Bin Alevi Zarûret olmadan konuşmazdı. Geceleri çok ibâdet ederdi.

Ahmed Bin Alevi Kimdir Ahmed Bin Alevi Biyografisi Ahmed Bin Alevi Hayatı Hakkında Bilgi Ahmet bin Muhammed bin Ali bin Cuhdeb bin Muhammed bin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir