Ahmed Bin Hüseyin Ayderûsi Hayatı

Ahmed Bin Hüseyin Ayderûsi Arabistan Yarımada bulunan Hadramût bölgesinde yetişen velîlerden birisidir. İsmi Ahmed bin Hüseyin bin Abdullah’tır. Ayderûsî nisbesiyle meşhûr olmuştur. Doğum târihi bilinmemektedir. Terîm’de doğdu. 1560 (H.968) senesinde Terîm’de vefât etti. Kabri Zenbil kabristanındadır.

Ahmed bin Hüseyin bin Abdullah el-Ayderûsî çok ibâdet ederdi.Birisinin hasta olduğunu işitince hemen ziyâretine giderdi. Kendisinden bir şey istemeye gelenin ihtiyacını derhâl karşılardı. Dedesi Şeyh Abdullah Ayderûsî’yi sık sık ziyâret eder, onun huzûrunda ve hizmetinde çok kalırdı. İnsanlara güzel muâmelede bulunur, yaptığı her işte Allahü teâlânın rızâsını kazanmaya çalışırdı. Tasavvuf yolunda yüksek derece sâhibi olup, keşf ve kerâmet sâhibiydi.

Bu üstün hâlleri ömrünün sonuna kadar devâm etti. 1560 (H.968) senesinde Cemâziyel evvel ayının yedinci gününde Terîm’de vefât etti. Zenbil kabristanında defn edildi.

Ahmed Bin Hüseyin Ayderûsi Ahmed Bin Hüseyin Ayderûsi kimdir Ahmed Bin Hüseyin Ayderûsi hayatı Ahmed Bin Hüseyin Ayderûsi Arabistan Yarımadasının Hadramût bölgesinde yetişen velîlerden.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir