Ahmed Bin İbrahim Mesûhi Hayatı

Ahmed Bin İbrahim Mesûhi Bağdat’ta yetişen evliyânın meşhûrlarındandır. Ahmed Bin İbrahim Mesûhi Künyesi Ebü’l-Esrâr veya Ebû Ali’dir. Lakabı Ümmüddîn’dir.

Ahmed Bin İbrahim Mesûhi Bağdat ile Basra arasında bir yer olan “Mesûh”a nisbetle Mesûhî nisbesiyle meşhurdur. Doğum târihi bilinmemektedir. 893 (H.280) senesinde vefât etti. Kabri Mesûh’dadır. Tasavvufta yetişmiş üstün hâller ve kerâmetler sâhibi bir evliyâydı. Evliyânın meşhurlarındanSırrî Sekâtî ile sohbet etmiştir. Sırrî Sekâtî’den ve HasanMesûhî’den bâzı sözler nakletmiştir.

Ahmed Bin İbrahim Mesûhi Bir defâsında hacca gitmek üzere yola çıkmıştı. Yanında ayakkabısı, bir yemek kabı ve ihramı vardı. Herkes yanına su aldığı hâlde o almamıştı. Bağdat’tan yola çıkarken içtiği bir bardak su ile çölü aşarak Mekke’ye ulaştı.

Kimseden bir şey istemez, yolda bir şey yemez ve içmezdi. Elinde bulunanı da fakirlere sadaka olarak verirdi.

Ahmed Bin İbrahim Mesûhi Buyurdu ki: “Kime istemeden helâl bir şey verilir de muhtaç olduğu hâlde kabûl etmezse, Allahü teâlâ o kimseyi almadığı şeyin benzerini istemeye muhtaç eder.

Ahmed Bin İbrahim Mesûhi Ahmed Bin İbrahim Mesûhi Kimdir Ahmed Bin İbrahim Mesûhi Hakkında Bilgi Ahmed Bin İbrahim Mesûhi Bağdat’ta yetişen evliyânın meşhûrlarındandır. Ahmed

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir