Ahmed Bin İshak Hayatı

Şâfiî mezhebi âlimlerindendi birisidir..871 senesinde doğmuştur.İlim öğrenmek için Horasan, Bağdat, Basra, Mekke ve daha başka yerleri dolaştı.953 senesinde vefât etti.

Meşhûr hadîs ve fıkıh âlimlerinden olan Ahmed bin İshak, Fadl bin Muhammed eş-Şa’rânî, İsmâil bin Kuteybe, Yâkûb bin Yûsuf el-Kazvînî, Muhammed bin Eyyûb, Bağdat’ta Hâris bin Ebî Üsâme ve İsmâil el-Kâdî, Basra’da Hişâm bin Ali, Mekke’de Ali bin Abdülazîz ve daha birçok âlimden ilim öğrendi ve hadîs-i şerîf dersleri aldı.

Ahmed bin İshak, ilim öğrenmek ve öğretmek için çok yer dolaştı. Hadîs-i şerîfte derin, fıkıh ilminde derecesi yüksek, elli sene fetvâ veren, âbid (çok ibâdet eden), sâlih, aklı ve görüşü kuvvetli bir âlimdir. Hadîs, fıkıh ve akâid (kelâm) ilminde, bir çok meseleyi içine alan kitaplar yazdı. İnsanlar, kendinden ve eserlerinden çok istifâde ettiler.

Ahmed bin İshak eserlerinden bâzıları şunlardır:

1) Kitâb-ül Esmâ ves-Sıfât,
2) Kitâb-ül-Îmân vel-Kader,
3) Kitâbü Fedâil-il-Hulefâ-il-Erbe’a

Ahmed Bin İshak Kimdir Ahmed Bin İshak hayatı Ahmed Bin İshak biyografi Şâfiî mezhebi âlimlerindendir.871 senesinde dünyaya geldi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir