Ahmed Bin Mesrûk Hayatı

AHMET BİN MESRÜK

Büyük velîlerden biri olan İsmi Ahmed bin Muhammed, künyesi Ebü’l-Abbâs nisbesi et-Tûsî’dir İbn-i Mesrûk diye meşhurdur. Tûs’ta doğmuştur. Doğum târihi bilinmemektedir. Bağdât’ta yaşadı 910 (H298) senesi Safer ayında vefât etti. Kabr-i şerîfi Bağdât’ta Bâb-ü Harb mezarlığındadır.

Ahmed bin Mesrûk ilim tahsîli için Rey ve Horasan civârını dolaştı. Bağdât’a yerleşti. Cüneyd-i Bağdâdî, Sırrî-yi Sekatî, Ahmed bin Mesrûk, Hâris el-Muhâsibî, Muhammed bin Mansur, Muhammed el-Bürülânî ile diğer velîlerin sohbetlerinde yetişip olgunlaştı. Ebû Ali Rodbârî’nin hocası olup Muhammed bin Bekkâr, Şeybân bin Ferrûh ve Ahmed bin Hanbel hazretlerinden hadîs-i şerîf rivayetinde bulundu. Cafer el-Huldî ve İbn-i Ubeyd el-Askerî de kendisinden rivâyette bulundular.

Ahmed bin Mesrûk; haramlardan ve şüphelilerden sakınmakta, hattâ şüpheli olmak korkusuyla mübahların çoğunu terk etmekte, çok ibâdet yapmakta eşi az görülen insanlardandı. Haftada sadece bir kaç defa yer içerdi. Cumâ günleri dinlediği vâzların etkisiyle kendinden geçer yemeden içmeden kesilirdi. Her halinde Allahü teâlânın rızâsını düşünür, O’nun için olmayan sevgiyi öldürücü zehir bilirdi. Talebelerine; “Bir kimse Allahü teâlâdan başkasına gönül verirse, O’ndan başkasında neşe bulursa, bu neşeleri dertler ocağı olur. Kim, Allahü teâlânın beğenmediği şeylere yakın olursa, bu yakınlıkların hepsi sıkıntıya dönüşür” derdi.

Ahmed Bin Mesrûk Kimdir Ahmed Bin Mesrûk Kimdir Ahmed Bin Mesrûk Hayatı AHMET BİN MESRÜK Büyük velîlerden İsmi Ahmed bin Muhammed

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir