Ahmed Dede Kimdir Hayatı

Ahmed Dede 1631 de Selanikte dünyaya doğmuştur.Ahmed Dede bir müddet baba mesleği olan çulhacılık mesleğini icra etti ve İtalyanca ile İspanyolca öğrendi. Bir süre sonra Selanik mevlevihanesi şeyhi Mehmed Efendi’ye intisap ederek mevlevi oldu ve tahsiline, zahiri ilimlerle birlikte, burada başladı. 1665’de İstanbul’a geçen Müneccimbaşı, önce Galata mevlevihanesi şeyhi Arzî Dede’nin hizmetine girdi. Dönemin ünlü alimlerinden tefsir, hadis ve fıkıh okudu. Ardından Kasımpaşa Mevlevihanesi’nde Şeyh Halil Efendi’ye intisap ederek on beş sene derslerinde bulundu. Aynı dönemde mmantık, felsefe, heyet ve tıp da tahsil etti.

Ahmed Dede 1668’de Müneccimbaşı Mehmet Efendi’nin vefatı üzerine Şeyhülislamın da onayıyla Saray’a müneccimbaşı olarak tayin edildi ve kısa zamanda padişah IV. Mehmed’in musahipleri arasına girdi. “Avcı” IV. Mehmed’in av partilerinden önce padişaha verdiği tüyolarla saray erkânının gözünde müstesna bir yer edindi. Kemer ve Biga kazaları kendisine arpalık olarak verildi.

Ahmed Dede IV. Mehmed’in tahttan indirilmesi ile gözden düşerek , 1687 yılında müneccimbaşılık ve diğer resmi görevlerinden azledilerek Mısır’a sürgün edildi. Mısır’a vezir tayin edilen manevi oğlu Moralı Hasan Paşa ile önce Mısır’a, sonra Mekke’ye, ardından Medine’ye geçen Ahmed Dede, burada tefsir, hadis gibi dersler okuttuktan sonra Mekke’ye giderek Mekke Mevlevihanesi’ne şeyh oldu ve 1702 yılında burada vefat etti.

müneccimbaşı Ahmed Dede eserleri
Çeşitli konularda çok sayıda eser vermiş olmakla birlikte, en tanınmış kitabı Osmanlı tarihinin önemli kaynaklarından biri olmayı günümüzde de sürdüren ve Arapça yazdığı Sahaifü’l-Ahbâr adlı eseridir. Aslında bir dünya tarihi olan sözkonusu eser bu özelliği nedeniyle sonradan pek çok kaynakta “Câmiü’d-Düvel” adı ile anılagelmiştir. “Müneccimbaşı Tarihi” şeklinde de anılır.

 Ahmed Dede Kimdir müneccimbaşı Ahmed Dede hayatı müneccimbaşı Ahmed Dede eserleri Müneccimbaşı Ahmed Dede kimdir Ahmed Dede 1631 de Selanikte dünyaya gelmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir