Ahmed Eğribozi Kimdir Hayatı

Ahmed Eğribozi büyük âlim ve büyük velî Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin öğrencilerinden birisidir.Doğum yeri ve tarihi kesin olarak bilinmemektedir.On dokuzuncu yüzyılda yaşamıştır.İzmir’de vefât etmiştir.Kabri oradadır.

Ahmed Eğribozi zamânının usûlüne göre ilim tahsilinde bulunarak Nakşibendiyye yolu büyüklerinden Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin sohbetlerinde bulundu.Kısa zamanda ilerleyip tasavvuf yolunda yükseldi. Bağdat’ta uzun müddet kalıp sülûkünü yâni tasavvuf yolculuğunu tamamladı. Bağdat’ta evlendi. Mevlânâ Hâlid hazretleri kendisine insanlara İslâm dîninin emir ve yasaklarını anlatmak husûsunda mutlak icâzet, diploma ve hilâfet verdi. Uzun müddet Bağdat’ta ikâmet etti. Velî, Allâme Seyyid Ubeydullah Hayderî’den de ders aldı. Şeyh Muhammed el-Cedîd ve Şeyh Abdülgafûr hazretleriyle birlikte insanları Allahü teâlânın rızâsına kavuşturan yola dâvet etti, ders okutup talebe yetiştirdi. İslâm dîninin emir ve yasaklarını anlatmak, onların dünyâ ve âhiret seâdetlerine vesîle olmak üzere İstanbul’a gönderildi. Mevlânâ Hâlid hazretleri vefât ettikten sonra âile efrâdına yardımcı olmak, onların ihtiyâçlarını gidermek için Şam’a dâvet edildi. Oradan İzmir’e gelip yerleşti. Nice yıllar âlimler, talebeler ve halk sohbetlerinde bulunarak ondan feyz aldı.

İlim ve fazîlet sâhibi olan Ahmed Eğribozî, tasavvufda yüksek derece sâhibi olup, mürşid-i kâmil idi. İzmir’de vefât etti.

 Ahmed Eğribozi Kimdir Ahmed Eğribozi biyografi Ahmed Eğribozi hayatı Ahmed Eğribozi büyük âlim ve büyük velî Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin öğrencilerindendir

One thought on “Ahmed Eğribozi Kimdir Hayatı

  • 06/06/2013 tarihinde, saat 12:23
    Permalink

    Ahmet Eğribozi hazretlerinin kabri şerifi izmirde nerededir? Adresime bildirirseniz memnun olurum.

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir