Ahmed Feyzi Efendi Hayatı

Ahmed Feyzi Efendi on devir Osmanlı din âlimlerinden ve Nakşibendiyye yolu Hâlidiyye kolu mensuplarından birisidir. İsmi, Ahmed Feyzî olup, Leblebicioğlu Ahmed Feyzî Efendi veya Ahmed Feyzî Çorûmî diye tanınmıştır. Babası Ali Ârif Efendi, dedesi ise Osman Râif Efendidir. 1839 (H.1255) senesinde Çorum’da doğdu, 1909 (H.1327) senesinde aynı yerde vefât etti.

Ahmed Feyzî Efendinin yazdığı başlıcaları eserleri şunlardır: 
1) Feyzü’l-Alî fî Şerhi Hızbi’n-Nevevî,
2) Feyzü’l-Gaffâr fî Şerhi Vird-i Settâr,
3) Feyzü’l-Mevla fî Şerhi Devri’l-A’lâ,
4) Feyzü’l-Vâhib fî Necati Ebî Tâlib,
5) El-Fevâidü’l-Feyziyye Şerhu Risâleti’l-Emîniyye,
6) Risâle fî (Teklifi) Mâlâ Yutâk,
7) Tahkîkât alâ Mukaddimeti’t-Telvîh,
8) El-Fevâidü’l-Feyziyye fî Ahvâl-i Zevcâtî’n-Nebeviyye,
9) El-Fahfah fî Ma’rifeti’s-Silâh,
10) Fevâidül Feyziyye fî Şerhi Risâleti’l-Lâmiyye,
11) Feyz-i Rabbânî Reddi Bâtıl-ı İranî: Bu eserini şiîliğe reddiye olarak yazmıştır.

Feyzullah Feyzî Efendi Şeyhülislâm Ahmed Mahmûd Efendinin El-Fetâvâ’l-Hamidiyye adlı eserindeki fetvâların dayanağı olan fıkhî kaynakların tesbiti konusunda da bir eser yazmıştır.Ahmed Feyzî Efendinin bu eserlerinden bir kısmı Çorum İl Halk Kütüphânesinde mevcuttur.

Ahmed Feyzi Efendi Kimdir Ahmed Feyzi Efendi hayatı Ahmed Feyzi Efendi hakkında bilgi Ahmed Feyzi Efendi on devir Osmanlı din âlimlerinden ve Nakşibendiyye yolu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir