Ahmed Hulûsi Efendi Kimdir Hayatı

Ahmet Hulusi Efendi bazı nedenlerden Amasya’ya göç eden Şirvanlı Şeyh Siraceddin İsmail Efendinin oğlu ve Sadrazam Şirvanızade Rüştü Paşanın kardeşidir. 1874’de İstanbul Kadısı olmuştur, Anadolu Kazaskerliği payesini aldı. Meclisi Tetkikatı Şer’iye Başkanı iken Afganistan’a gönderildi (1877). II. Abdülhamid’in namesini Afganistan emiri Şir Ali Hana hediyeler ile verdikten sonra İstanbul’a döndü. Ümit edilen sonucun elde edilemediği bu sefaret görevinden dönüşte İstanbul’a gelmedi, Diyarbakır Kadılığında bırakıldı. Daha sonra da Amasya’da oturmaya memur edildi.

Ahmed Hulûsi Efendi Ahmed Hulûsi Efendi kimdir Ahmed Hulûsi Efendi hakkında bilgi Ahmed Hulûsi Efendi hayatı Ahmet Hulusi Efendi Amasya’ya göç eden Şirvanlı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir