Ahmed Kadiri Kimdir Hayatı

Evliyânın büyüklerinden İsmi, Ahmed bin Süleymân Kadirî Dımeşkî’dir 1514 yılında  Şam’da dünyaya geldi 1596 senesi Ramazân-ı şerîf ayında, Dımeşk’da vefât etti. Emevî Câmii’nde, büyük bir kalabalık tarafından cenâze namazı kılındı. Emîr Seyfeddîn Medresesi’nin bahçesine defnedildi.

Ahmed Kadirî, Şam’da yetişen evliyânın büyüklerinden idi. Ahlâkı ve huyu çok güzeldi. Açık kerâmetleri görüldü. Herkesten hürmet ve saygı gördü. Tasavvufta üstün derecede idi. Çok hoş sözler söylerdi, ömrünü nefsi ile mücâdelede geçirdi. Çok ibâdet ederdi Bedrüddîn Gazzî’nin hadîs derslerinde kemâle geldi. Baba ve dedeleri, âlim, ârif ve evliyâdan idi. Babasının vefâtından sonra, yerine geçip, ilim ve edeb öğretmekle meşgûl oldu. Önceleri Dımeşk’ın Şelâha mahallesinde ikâmet etti. Sonra Emîr Seyfeddîn Kılıç Medresesi’ne yerleşti Medreseyi ta’mir ettirdi. Bahçesine bir sebil yaptırdı. Sebilin kitabesinde; “Bu sebil Ahmed’indir Hiçbirşey Allahü teâlâya gizli değildir. Afiyetle bu sudan iç, şifâ olsun” yazılıdır.

Ahmed Kadirî, medresede fakir talebelerin kalmaları için birçok odalar yaptırdı. Medresede ders okuttu. Talebelere, ilim ve edeb öğretti. Ayrıca Cum’a günleri, Emevî Câmii’nde ders halkası kurdu, insanların arasını bulmaya, iyi geçinmelerine sebeb olmaya çok önem verirdi. Şöhreti her yere yayıldı. Devlet adamları ziyâretine gelip duâsını alırlardı. Herkese iyi muâmele ederdi. Önceki âlimlerin sözlerini ve hâllerini anlatırdı. Kendisine gelenlere ikram eder, fakirlere yemek yedirirdi. Keşf ve kerâmetleri çok görüldü.

Ahmed Kadiri Kimdir Ahmed Kadiri Kimdir Ahmed Kadiri Hayatı AHMET KADİRİ Evliyânın büyüklerinden İsmi, Ahmed bin Süleymân Kadirî Dımeşkî’dir 1514 senesinde Şam’da doğdu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir