Ahmed Resmi Efendi Kimdir Hayatı

Ahmed Resmi efendi Türkiyenin ilk Berlin büyük elçisi olmaktadır.
Ahmed Resmi Efendi 1700 yılında Girit’te dünyaya gelen,Osmanlı Devlet adamı ve tarihçisidir.İstanbul’daki Reisülküttablardan Tavukçubaşı’nın damadı Mustafa Efendi’nin yanında yetişti ve daha sonra onun damadı oldu.Devlet hizmetine girerek bazı görevlerde bulunan Ahmed Resmi Efendi, Sadrazam Ragıb Mehmed Paşa tarafından, Sultan Üçüncü Mustafa’nın tahta geçişini bildirmek üzere Şıkk-ı sani defterdarlığı payesi ile elçi olarak Avusturya’ya gönderildi.Çeşitli elçiliklerde bulunmaya devam eden Ahmed Resmi Efendi cavuşbaşı, madbah, tersane emini, rüznamçeci oldu.

Avrupa’yı yakından tanıyan Ahmed Resmi Efendi, 1771 yılında sadaret kethüdalığına getirildi.Küçük Kaynarca Antlaşması görüşmelerine Osmanlı heyetinin reisi olarak katılan Ahmed Resmi Efendi, 31 Ağustos 1783 tarihinde vefat etti. Üsküdar’da Karacaahmed mezarlığına defnedildi.

ESERLERİ

  • Halikat-ür-Rüesa:Celâlzâde Mustafa Çelebi’den Ragıb Paşaya kadar reisülküttabların biyografileri ve hal tercümesi anlatılmıştır.
  • Hamilet-ül-Kübera: 39 kızlarağasının biyografisi ve hal tercümesi anlatılmıştır.
  • Hülasat-ül-İtibar: 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı hakkında görüş, izlenim ve eleştirilerini anlatmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir