Ahmet Kamil Biyografisi

Ahmet Kamil Paşa Osmanlı’da vezirlik yapmıştır.
Ahmet Kamil Paşa Defterhane kaleminden yetişerek ordu detlerdarı. sipahi kâtibi, tersane emini, başdefterdar, süvari mukabelecisi, cizye muhasebecisi, reisülküttap, sadaret kethüdası oldu.Ahmet Kamil Paşa Selanik, Hanya ve Bosna, Mısır ve Kandiye’de valilik yaptı,Ahmet Kamil Paşa ikinci defa Hanya valiliğine giderken Resmo’ya uğradı ve burada öldü.

Ahmet Kamil Kimdir Ahmet Kamil Paşa Hayatı Ahmet Kamil Paşa Biyografisi Ahmet Kamil Paşa osmanlı vezirlerindendir. Ahmet Kamil Paşa Defterhane kaleminden yetişerek ordu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir