Al Capp Hayatı

Al Capp Kimdir, Al Capp Hayatı Biyografi

ABD’li çizgi romancı. Yaratmış oldu­ğu Hoş Memo tipiyle ün kazanmıştır.

28 Eylül 1909’da Connecticut’da, New Haven’da doğdu. Asıl adı Alfred Gcrald Caplin’dir. Küçükken hasasının aile bireylerinden esinlenerek çizdiği kari­katürlerden etkilendi, yükseköğrenim yapmaktan vazgeçerek yeteneğini çizgi roman alanında denemeye karar verdi. Bir süre döneminin ünlü çizgi romancıla­rından birinin yanında çalıştı. Kendi çizgi romanı olan Hoş Memo (Li’l Abner) ilk kez 1934’de yayım­lanmaya başladı. Çizgi romanının birden bire tutul­ması Capp’e büyük bir ün ve servet sağladı. Bu uğraşının yanı sıra gazete ve dergilerde yazılar yazdı, kitaplar yayımladı, gülmece yeteneğini yazar olarak da kanıtladı. Kentucky’de Walt Disney’in Disneyland’ ine benzeyen ve adı Köpekköy (Dogpatch) olan bir eğlence parkı kurdu. 1947’de Amerikan Ulusal Kari­katürcüler Derneği tarafından her yıl en başarılı bir karikatürcüye verilen Reuben Ödülü’nü kazandı. Adı çeşitli skandallara da karıştı. 1960’da 1000’in üstün­de gazetede yayımlanan Hoş Memo, yaratıcısının eleştirel tutumunun giderek azalması nedeniyle 1970’de gözden düştü. Yaşlılık ve hastalık nedeniyle 1978’de çizgi romanının yayınına son verdi. Bir yıl sonra da öldü.

Al Capp’in kendine özgü, yalın ama ayrıntılara inen, karikatürize etmesine karşın gerçekçi olan bir çizgisi vardır. Çizgi romanlarında ilginç tipler yarat­mıştır, ama bunların etkileyiciliği içerdikleri alaylı gülmeceden gelir. Hoş Memo temiz yürekli bir köy delikanlısıdır, ailesiyle birlikte büyük kentlerden uzaktaki Köpekköy’de yaşar. Bu yaşantı zaman zaman uygarlığın temsilcileri ya da ürünleri ile bozulur ve eski durgunluğuna dönünceye değin kahramanı ile çevresindekilere heyecanla izlenen gü­lünç olaylar yaşatır. Capp bu ortama -büyük bir ustalıkla yerleştirdiği Amerikan toplumuna özgü zayıflıkları alaya almıştır. Kimi yerde ilerici bir eleştiri düzeyine ulaşan gülmecesini böyle bir evrensel çelişki üstüne kurmuş olması, çizgi romanının ülkesi dışında da tutulmasını sağlamıştır. Il.Dünya Savaşı’n- dan sonra çeşitli Türk gazetelerinde de yayımlanan Hoş Memo, zaman zaman çok iyi bir düzeye ulaşan çevirisiyle de beğeni kazanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir