Alayhan Nerede Hakkında Bilgi

Alayhan Tarihi, Alayhan Hakkında Bilgi

Alay Han, Niğde’de Aksaray-Kayseri yolu üstünde han. II. Kılıç Arslan (1156-92) tarafından yaptırılan han kapalı mekânı ve açık avlusu ile sultan hanların ilk örneklerindendir. Alay Han adını sonradan aldığı sanılır. Avlusu yıkılmış olan han, sultan hanlara özgü mukamas dolgulu taçkapısı ve ortadaki tonozun iki yanında yer alan yedişer tonozuyla klasik Selçuklu hanlarının mimari özelliklerini bir araya toplar. Yalın, ama güçlü etkisiyle erken döneme tarihle-nen taçkapı ve iç cephe oldukça iyi durumdadır. Taçkapının en dıştaki geniş bordürü, iç içe geçmiş sekizgenlerin oluşturduğu bir geometrik düzen gösterir. Dar bordürde ve mukamaslı nişi çeviren süs kemerindeyse birbirini kesen sekizgen motifler kullanılmıştır. Taçkapıdaki mukamas sıralarının en altına Kılıç Arslan’la ilgili bir arma olarak iki gövdeli, başı karşıdan gösterilen bir aslan figürü yerleştirilmiştir. Bütün mimari ve bezeme özellikleri dikkate alındığında, Alay Han’ın II. Kılıç Arslan’nın egemenliğinin son yılında (1192) tamamlandığı ortaya çıkmaktadır. Alayhan nerede ..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir