Aleksandr Mihayloviç Gorçakov Kimdir

Aleksandr Mihayloviç Gorçakov Kimdir,Aleksandr Mihayloviç Gorçakov Hayatı ve Biyografi

(1798-1883)

Rus devlet adamı. 1856-1882 arasında dış işleri bakanı olmuştur.

Aleksandr Mihayloviç Gorçakov 15 Temmuz 1798’de Petersburg’da (bugün Leningrad) doğdu, 11 Mart 1883’te Baden-Baden’de (bugün FAC’de) öldü. 1817’den sonra çeşitli diplomatik görevlerde bulundu. 1820-1822 arasında Troppau, Laibach ve Verona’daki uluslararası kongrelere katılan Rus he­yetleri içinde yer aldı. 1822’den sonra Londra,Paris ve Berlin elçiliklerinde görev aldı. 1854-1856 arasında Kırım Savaşı sırasında Avusturya’da büyükelçilik yaptı. Nisan 1856’da, II.Aleksandr’m tahta geçmesinden bir yıl sonra dış işleri bakanı Nesselrode’nin istifası üzerine onun yerine geçti.

Gorçakov dış işleri bakanlığını sürdürdüğü 26 yıl boyunca Rusya’yı yeniden güçlü bir devlet haline getirmek için çaba gösterdi. Prusya ile yakın ilişkiler kurdu. 1866’da II.Aleksandr tarafından imparatorluk şansölyesi ilan edildi. Fransız-Alman savaşından son­ra 1871’de toplanan Londra Konferansı’nda Kırım Savaşı yenilgisinin ardından imzalanan Paris Antlaşmasıyla Rusya’ya kabul ettirilen yaptırımların kaldı­rılmasında etkili oldu. Böylece Rusya’nın Karadeniz’ de yeniden savaş filosu bulundurabilmesi karara bağlandı. Gorçakov, 1873’de Almanya ve Avusturya- Macaristan’la birlikte Üç İmparator Birliği adlı ittifakın kurulmasını gerçekleştirdi.

Rusya’nın Balkanlar’da ayaklanan Slavlar’a yardım amacıyla başlattığı 1877-1878 Osmanlı-Rus sava­şı, Osmanlı Devletinin yenilgisiyle sonuçlanınca Gorçakov’un kaleme aldığı, 1878 Ayastefanos Antlaşmasıyla Büyük Bulgaristan kuruldu, Sırbistan ve Karadağ bağımsız oldu. Ancak antlaşma koşullarının Avrupalı devletlerin çıkarlarıyla çelişmesi sonucu, Bismarck’ın girişimiyle aynı yıl gerçekleştirilen Berlin Antlaşması Ayastefanos Antlaşmasının hükümlerini geçersiz kıldı. Olayların bu yönde gelişmesi Gorçakov açısından önemli bir başarısızlık sayıldı, ancak 1882’ye değin dış işleri bakanlığı görevini sürdürdü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir