Aleksandr Puşkin Kimdir

Aleksandr Puşkin Kimdir, Aleksandr Puşkin Hayatı Biyografi

Rus şair, roman, öykü ve oyun yazarı. Yarattığı yeni edebiyat diliyle çağdaşla­rını ve daha sonraki kuşakları etkilemiş, modern Rus edebiyatının ilk önemli yazarı sayılmıştır.

alexander6 Haziran 1799’da Moskova’da doğdu, 10 Şubat 1837’de St.Petersburg’da (bugün Leningrad) öldü. Soylu bir ailenin oğluydu. On iki yaşma kadar özel öğrenim gördükten sonra 1811 ‘de soylu ailelerin yetenekli çocukları için kurulmuş Tsarskoye Selo Lisesine girdi. Burada yazar Nikolay Mikhailoviç Karamzin’iıı (1766-1826), Konstantin Nikolayeviç Batyuşkov’un (1787-1855), Vasily Andreyeviç Jukovski’nin (1783-1852), Fransız şairlerinin ve Voltaire’ in yapıtlarından esinlenerek, çok genç yaşta yazdığı şiirlerinde kendine özgü bir üslup oluşturdu. 1816’da şiirleriyle o dönemin önde gelen şairlerinin dikkatini çekti. 1817’de liseyi bitirdiği zaman parlak bir genç şair olarak oldukça yaygın bir üne sahipti. Aynı yıl Dış işleri Bakanlığında sekreterlik görevine getirildi. St.Peters­burg’da geçirdiği üç yıl içinde bir yandan öğrencilik döneminde başlattığı ilişkilerini sürdürürken, bir yandan da edindiği yeni arkadaşlarıyla özgürlükçü düşünceden yana bazı derneklerin etkinlikleriyle ilgilendi. Gizli devrimci derneklerden hiçbirine üye olmamakla birlikte, yazdığı devrimci ve özgürlükçü şiirler bu çevreler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyordu. 1820’de yayımlanmadan elden ele dolaşan bu siyasal içerikli şiirleri, yönetici çevrelerce tehlikeli görüldüğü için Puşkin görevli olarak Rusya’nın güneyine sürüldü.

Kafkaslar’da ve Kırım’da kaldığı süre içinde Byron Sürgündeki etkisiyle Kavkazski plennik (“Kafkas Tutsağı”) ve yapıtları Bahçisarayski fontan (Bahçcsaray Çeşmesi) adlı koşuk öykülerini yazdı. Sürgün döneminin iki yılını geçirdiği Kişinev’deıı sonra Odessa’ya gitti. Orada Çigane (“Çingeneler”) adlı uzun şiirinin büyük bir bölümünü yazdığı gibi, bir yandan da Yevgenı Onegin şiirine başladı. 1824’de Rusya’nın kuzeybatısında Mihayloskoye’deki aile malikanesine gönderildi ve gözetim altında geçirdiği iki yıl içinde kendini yoğun biçimde çalışmaya verdi. Çigani’yı bitirdi. Bir yandan Yengeni Onegin’in yazımını sürdürürken, bir yandan da ünlü tarihsel oyunu Boris Godunov’n tamamladı. Gene bu dönemde Rus tarihini inceledi ve bir dizi halk masalı ve halk türküsü yazdı.

Dekabrist diye bilinen özgürlükçü aydınların ayaklanması 1825’de başarısızlıkla sonuçlanınca, Puş- kin’in devrim coşkusu da bir ölçüde dizginlenmiş oldu. Yeni çar I.Nikolay 1825 Eylül’ünde Puşkin’in özgürlü­ğe kavuşmasını sağladı ve bundan böyle onu kendisinin denetleyeceğini açıkladı. Bazı arkadaşlarınca işbirlikçi olmakla suçlanması üzerine Puşkin “Druzyam” (“Dost­larıma”) adlı şiirinde bunun böyle olmadığını belirterek çarı aydın ve hoşgörülü bir hükümdar olmaya çağırdı. Gizli polisin yakından izlemesi altında üç yıl boyunca Moskova ile St. Petersburg arasında huzursuz bir yaşam sürdü ve bu nedenle de istediği ölçüde verimli olamadı.

  • Eserleri (başlıca): Şiir: Kavkazski plennik, 1822, (“Kafkas Tutsağı”); Bahçisarayski fontun, 1824, (Bahçe- saray Çeşmesi”); Çigane, 1827, (“Çingeneler”); Domik v Kolomne, 1830, (“Koiomna’daki Küçük Ev”); Yevgeni Onegin, 1833; Medni vsadnik, 1837, (“Tunç Süvari”). Oyun: Motsart i Salyeri, 1831, (“Mozart ve Salieri”); Boris Godunov, 1831, (Boris Godunov, 1943); Skupoy ritsar, 1836, (“Cimri Şövalye”); Kamenniy gost, (ö.s.), 1839, (“Taş Konak”). Roman ve Öykü: Povesti pokoynogo I.P, Bel- kina, 1831, (Byelkin’in Hikâyeleri, 1945); Pıkovaya dama, 1834, (Maça Kızı, 1944); Dubrovski, 1836, (Dubrovski, 1945); Kapitanskaya doçka, 1836, (Yüzbaşının Kızı, 1944).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir