Alel Gen Nedir

Lel gen ne demek, alel gen 8. sınıf nedir

Bir kromozomun belli bir bölgesinde bulunabilen iki ya da daha fazla genin ortak adı. Alel genler ya bir çift oluşturur ya da belli bir özelliğin fenotipini belirleyen daha fazla sayıda alel vardır- Çift oluşturan aleller birbirinin eşiyse organizma bu genlerin belirlediği özellik açısından homozigottur; aleller değişik olduğunda, organizmaya heterozigot denir. Ancak, bazı özellikleri belirleyen alellerden hiçbiri başat ya da çekinik değildir. Eşba-satlık denen bu durumun en tipik örneklerinden biri insan kanındaki ABO sistemidir. Kanı AB tipi olanlarda bir A, bir de B aleli bulunur; her iki alelin de bulunmadığı kişilerin kanı ise O tipidir.

Buna karşılık, birçok özellik ikiden fazla sayıda alel tarafından belirlenir. Bu durumda bir kromozom çiftinde aynı özelliğe ilişkin alellerin bulunabileceği yalnızca iki yer olmasına karşın, aynı genin çok sayıda değişik biçimleri söz konusudur. Kimi özellikleri ise iki ya da daha fazla kromozom çiftindeki alel yerleşimleri denetlediği için, bu özellikleri belirleyen alellerin sayısı da katlanarak artar. İnsan kanında bulunan ve karmaşık bir kan proteini olan hemoglobin bunun örneğidir.

Aleller değişinim (mutasyon) sonucunda birbirlerine ya da yepyeni biçimlere dönüşebilir. Evrim, belli bir canlı topluluğunda fenotiplerin (dolayısıyla alellerin) ortaya çıkma sıklığının seçici bir biçimde değişmesiyle etkisini gösterir.

Alel Gen Nedir

One thought on “Alel Gen Nedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir