Alenu ne demek

Alenu ne demek anlamı

Alenu (İbranicede “görevimizdir”), ortaçağdan beri günlük duanın üç bölümünün sonunda okunan çok eski bir Yahudi duasının açılış sözcüğü. Alenu’nun birinci bolümü Tann’ya hizmet için İsrailoğullarının seçilmiş olmasına şükran duasıdır. Sefa-rad (İspanyol) ayinini uygulayanlarca söylenmeyen ikinci bölümde, “Ulu Tanrının Krallığı altında dünyanın kusursuz olacağı” bir kurtuluş (mesih) çağının gelmesi için beslenen umut dile getirilir. Alenu, “ve bütün dünya üzerinde Rab kral olacak, o gün Rab bir ve ismi bir olacak” sözleriyle sona erer (Zekarya 14:9).

Eski bir söylentiye göre alenu Yeşu’ya atfedilirse de, Abba Anka’ya ait olduğu görüşü de yaygındır. Rav (İS 3. yy) olarak da adlandırılan Abba Arika, Babil’deki Sura Yahudi Akademisi’nin başıydı. Alenu başlangıçta Roş Haşana (Yıl Başı) için yapılan ayinin (musaf) bir bölümüydü. Daha sonra Yom Kippur (Kefaret Günü) ayinine eklendi. Önemli kutsal günlerde, günlük duanın amida denen ana bölümüne eklenir ve koro başı (hazzan) tarafından bütünü tekrar edilir. Alenu’nun Aşkenazi (Alman) ayininde kullanılan biçiminde geçen bir cümle Hıristiyan kilise otoritelerince Isa’yı küçültücü bulunduğu için duadan çıkartıldı. Reformcu Yahudiler alenu’nun değişik bir biçimini kullanırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir