Amil Ne Demek

Amil nedir, Amil ne demek

Amil, İslam devletlerinde çeşitli yönetsel görevlilere, özellikle vergi toplamakla görevli memurlara verilen isimdir.

Amil, geçici ya da sürekli bir görevin yerine getirilmesinden sorumlu memur, ver­gi toplamakla görevli tahsildar, rütbece tahsildarın üstünde olan maliye memuru, büyük bir bölgenin yönetimiyle görevli bü­yük memur ya da vali gibi çeşitli anlamlarda kullanılırdı. Ama genellikle vergi toplamak­la görevli memuru belirtirdi.

Valilik görevinde bulunan amiller, emir­lerden bir rütbe aşağı tutulurdu. Amil, emirliği de üstlenmişse, emir sıfatını kul­lanırdı. Eski İslam yönetim örgütünde her­hangi bir mültezim ya da ikta sahibi, iltizam ve ikta dolayısıyla kendisine ait olan vergi hisselerini doğrudan doğruya toplamak için özel amiller de atayabilirdi. İlk İslam dev­letlerinden başlayarak Osmanlılara değin uzanan geniş bir dönem içinde kullanılan bu terim zamanla önemini yitirdi ve yalnızca vergi toplayan memur anlamında kullanıl­maya başlandı. Osmanlılarda vergilerin top­lanmasıyla görevli memurlara, mültezimle­re ya da mültezim adına vergi toplayan özel memurlara âmil denirdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir