Amora Nedir

Amora Nedir

Amora (İbranicede ve Arami dillerinde “yorumcu, hatip, nakleden”), eskiden Filis­tin (Taberiye, Seforis, Caesarea) ya da Babil’deki (Nehardea, Sura, Pumbedita) akademilerinden birine bağlı olan Yahudi bilginlere verilen ad. Amora’lar, Yahudile­rin sözlü şeriatını derleyen Mişna’mn toplu yorumu ve açıklaması niteliğindeki Gemara’yı yazdılar. Ayrıca Tosefta adı verilen açıklayıcı notları kaleme aldılar. Bu neden­le amora’lar, Mişna’yı hazırlayan daha önce­ki Yahudi bilginlerin (tannaim) ardılları, Mişna ve Gemara’dan oluşan Talmud’un da yaratıcılan oldular.

Yazılarında İbraniceyle kanşık olarak çeşitli Arami lehçelerini kul­lanan amora’lar IS y. 200’de, biri Kudüs’te öbürü Babil’de olmak üzere iki ayrı grup halinde, Gemara üzerinde çalışmaya başla­dılar. Babilli amora’lar çalışmalarını Ku­düslü amora’lardan yüz yıl kadar sonra İS y. 500’de tamamladılar. Bu nedenle Talmud Bavli (Babil Talmudu), Talmud Yeruşalmi’ den (Kudüs Talmudu) daha kapsamlı ve yetkindir. Amora’lara Kudüs’te haham (rabbi), Babil’de ise rav ya da mar adı verilirdi. Amoralar hakkında bilgi verdik.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir