Ana ve Çocuk Sağlığı Örgütü

Ana ve Çocuk Sağlığı Örgütü Görevleri ve Çalışmaları Hakkında Bilgi

Ana ve Çocuk Sağlığı Örgütü, anne ve çocukların sağlık sorunlarına çözüm getir­mek amacıyla 1953’te oluşturulan ve 1963’te de yurt çapında görev yapmak üzere örgüt­lenen kuruluş. Ana ve Çocuk Sağlığı Örgütü, 1951’de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF arasında imzalanan bir anlaşmayla gerçekleştirildi. Bu anlaşma uyarınca 1953’te Ankara’da bir Ana Çocuk Sağlığı Gelişim Merkezi kurul­du. Bu merkez 1963’te Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı içinde bağımsız bir Ana ve Çocuk Sağlığı Müdürlüğü’ne dönüştürül­dü ve yurt düzeyinde örgütlenmeye başladı. UNICEF ilkelerine göre her 50 bin nüfuslu birim için bir ana ve çocuk sağlığı merkezi kurulması öngörülmüştü. Bu doğrultuda sürdürülen çalışmalar sonunda illerde ana ve çocuk sağlığı merkezleri, ilçelerde şube­leri, köylerde ise istasyonları kurulmaya başladı. Merkezlerde genellikle bir kadın hastalıkları uzmanı, bir çocuk hastalıkları uzmanı, 10 ebe, ayrıca hemşireler bulunur. Gerekli görüldüğünde bir röntgen uzmanıy­la bir diş hekimi de görevlendirilir. İstas­yonlarda bir ebeyle bir de sağlık memuru vardır. İstasyonun bağlı bulunduğu il ya da ilçedeki doktorlar 15 günde bir istasyona giderek sağlık hizmetlerini kontrol ederler.

1983’te Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı­ğının yeniden örgütlenmesi sırasında Ana ve Çocuk Sağlığı Müdürlüğü, Nüfus Planla­ması Genel Müdürlüğü ile birleştirilerek Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü adı verildi. Bu örgütün görevleri gebe kadınların gebelik sürecini normal geçirmesini sağlamak; doğumun normal ve sağlıklı olması için anne adayını kentlerde doğum evlerine ya da hastanele­rin doğum servislerine, ilçelerde sağlık mer­kezlerine zamanında göndermek; köylerde yapılacak doğumların sağlıklı sonuçlanması­nı sağlamak için kontrolleri zamanında yapmak; doğumdan önce ortaya çıkabilecek aksaklıkları gidermek, düşükleri önlemek ve doğumdan sonra gerekli tüm bakımı üstlenmek; doğum sonrasında hastalıkları önlemek için loğusa ve emzikli anneleri sürekli sağlık kontrolünde tutmak; ev gezi­leri düzenleyerek halkı ana ve çocuk sağlığı konusunda eğitip aydınlatmak; yeni doğan çocukların ilk üç ay içinde on beş günde bir, üçüncü aydan dokuzuncu aya değin ayda bir, dokuzuncu aydan iki yaşına değin iki ayda bir ve iki yaşından altı yaşına değin de üç ayda bir sağlık denetimleriyle aşılarını yapmak; yeni doğan bebeğin bakımı ve beslenmesi gibi konularla ilgilenip annelere bu konuda sürekli bilgi vermektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir