Antonio Labriola Hayatı

Antonio Labriola Kimdir, Antonio Labriola Hayatı Biyografi

İtalyan, düşünür. Marxizm’in İtalya’da yayılmasını sağlamıştır.

2 Temmuz 1843’de Cassino kentinde doğdu, 12 Şubat 1904’de Roma’aa öldü. Bir toprak sahibinin oğludur. Napoli’de felsefe öğrenimi gördü ve Hegelci filozof Bertrando Spaventa’nm öğrencisi oldu. Hegel ve Spinoza üzerine çalıştı. Daha sonra J.F.Herbart’ın etkisi altında kalarak onun özellikle ahlak ve pedagoji üzerine görüşlerini benimsedi. 1874’de Roma Üniversitesi’nde ders vermeye başladı ve ölümüne değin burada öğretim üyeliği yaptı.

1880’de Marx’ın yapıtlarını okuduktan sonra tarihsel maddeci felsefeyi benimsedi ve bu konuyu verdiği felsefe dersleri kapsamına aldı. Marxist felsefe­nin tanınmasına ve yoğun biçimde tartışılmasına ön ayak oldu. Toplumsal bilimlerde bir devrim olarak gördüğü Komünist Manifesto’nun iik İtalyanca çeviri­sini yaptı. Almanya’da Kari Kautsky tarafından ya­yımlanan Die Nene Zeit’h. aynı niteliklere sahip olan ve Fransa’da yayımlanan Le Devenir Social’e yazılar yazdı. İşçi sınıfının partisinin kurulması için de yoğun çaba gösteren Labriola, daha sonra ideolojik konular­da çıkan bazı görüş ayrılıkları nedeniyle İtalyan Sosyalist Partisi’nin kuruluşuna katılmadı.

  • Eserleri (başlıca): Morale e religione, 1873, (“Ahlak ve Din”); In memoria del manifesto dei communisti, 1895, (“Komünist Manifesto’nun Anısına”); La concezione ma- terialistica della storia, 1896, (“Maddeci Tarih Anlayışı”); Discorrendo di socialismo et di filosofia, 1898, (“Sosyalizm ve Felsefe Üstüne Konuşmalar”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir