Argon Kaynakçısı mesleğinin eğitim süresi

Argon kaynakçısı eğitim süresi, Argon kaynakçısı eğitim içeriği

Argon Kaynakçısı mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst
düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır. Endüstri meslek liseleri metal işleri
bölümünde eğitim süresi ise 4 yıldır.

Merkezi Eğitim Merkezlerinde; pratik eğitim işletmelerde gerçekleştirilmekte olup,
haftada 1 gün teorik eğitim mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir.
Meslek Lisesinde eğitim; okulda teorik, atölye ve laboratuar ortamında ve işletmelerde uygulamalı olarak yapılmaktadır. Teorik eğitimde Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi gibi genel kültür dersleri yanında meslek bilgisi dersi de verilmektedir.

Bu mesleğin teorik eğitiminde öğrenciler;
Kaynak atölyelerinde bulunan; makine, takım, araç ve gereçleri teknolojik kurallara
göre kullanabilmeyi, güvenli ve verimli çalışma alışkanlıklarını kazanırlar, yapılacak
işlere ait takım, makine ve malzeme seçimlerini yapabilmeyi öğrenirler. Ayrıca genel
kültür derslerini mesleki eğitim merkezlerinde almaktadırlar.
Pratik eğitiminde ise; kaynak atölyesini, kullanılan makine ve takımları, işe göre alet
seçimini, her aleti usulüne göre kullanmayı, takım ve makinelerin bakım ve onarımını
yapmayı, kaynak işlemlerini tekniğe uygun ve yeter çabuklukta yapmayı,
kaynakçılıkta meydana gelebilecek kazaların oluş nedenlerini, iş emniyet kurallarına
uygun davranmayı öğrenirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir