Aristidi Paşa Kimdir

Aristidi Paşa Hayatı, Aristidi Paşa Kimdir

Aristidi Paşa, tam adı yakovakî rono ARiSTiDİ (d. 1835, Edirne – ö. 1900), Rum asıllı Osmanlı hekim. Döneminin en ünlü cerrahı olarak tanınır.

Askeri Tıbbiye’yi (Mekteb-i Tıbbiye-i Şa­hane) binbaşı rütbesiyle bitirdikten (1858) sonra, aynı okulun cerrahi kliniği bölümün­de görevlendirildi. 1876’da da cerrahi ame­liyatlar muallim muavinliğine getirildi. Has­talarına o dönemin geleneğine uyarak Eminönü’ndeki bir eczanede bakıyordu. Ünlü bir cerrah olmakla birlikte bu alanda­ki yeni buluşları ve gelişmeleri izlemeyen Aristidi Paşa, ameliyatlarında antisepsi uy­gulamaz, kullandığı aletleri yıkamaz, bez­lerle siler ve başka hastalarda yeniden kullanırdı. Gene de tıbbiye hamamının göbek taşında yaptığı karın, beyin ve eklem­ler gibi tehlikeli bölgelerin dışındaki ameli­yatlarında genellikle başarılı oldu.

————

Aristidi Paşa, tam adı arîstIdî suguros (d. 1863, Bursa – ö. 11 Aralık 1938, İstanbul), Rum asıllı Osmanlı hekim. Salgın hastalık­lara karşı mücadelesiyle tanınır.

Mülkiye memurlarından Hacı Yorgi Efendi’nin oğludur. Askeri Tıbbiye’yi (Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane) bitirdikten (1884) sonra Erzincan Merkez Hastanesi’nde görevlendi­rildi. 1898’de İstanbul’daki bakteriyolojiha- neye müdür muavini, ertesi yıl Askeri Tıbbiye’de bakteriyoloji muallimi oldu. 1909’da, henüz kurulan Darülfünun Tıp Fakültesi hıfzısıhha müderrisliğine getirildi. Aynı yıl mirliva rütbesiyle askerlikten ayrıldı.

Başarılı bir hekim olan Aristidi Paşa ayrıca, Cemiyet-i Tıbbiye-i Mülkiye, Meclis-ı Umur-ı Tıbbiye-i Mülkiye, Meclis-i Sıhhiye-i Umumiye ve Meclis-i Maarif-i Tıbbiye üyeliklerinde bulundu; Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi hıfzısıhha müdürlüğü yaptı. Aydın’daki kolera salgınında müca­dele heyeti başkam olarak çalıştı. Balkan Savaşı’nda (1912-13) Vardar Ördusu sıhhiye müfettişliği yaparak Komanova ve Karaferye savaşlarına katıldı. 1925’te, Tıp Fakülte­sindeki görevinden ayrıldı. Mufassal Hıfzısıhha (1911-16, 2 cilt) adlı yapıtı, uzun süre tıbbiyede ders kitabı olarak okutuldu.

One thought on “Aristidi Paşa Kimdir

  • 30/07/2015 tarihinde, saat 14:48
    Permalink

    aristidi paşa kimdir? başlıklı konunun kaynağı nedir acaba? Teşekkür ederim bilgileriniz için.

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir