Arkadia Akademisi

Arkadia Akademisi Hakkında Bilgi, Arkadia Akademisi Tarihi

Arkadia Akademisi, Roma’da 1690’da kurulan edebiyat akademisi. Amacı, 17. yüzyıl boyunca İtalyan şiirine egemen olan ve kurucusu Giambattista Marino’nun adıy­la anılan Marinoculuk akımına karşı savaşmaktı. Arkadia’cılar, klasik şiirden esinlenen, özellikle de Yunan ve Roma pastoral şiirine dayanan, doğal ve yalın bir şiir arayışı içindeydiler.

Arkadia Akademisi’ni kurma düşüncesi, tahtından çekilip Roma’da bir edebiyat çevresi oluşturan İsveç kraliçesi Kristina’ dan çıkmıştı. Kristina’nm 1689’da ölmesin­den sonra, onun başlattığı toplantılara sü­reklilik kazandırmak ve “kötü zevki bir daha dirilmemek üzere yok etmek” amacıy­la dostları akademinin kuruluşunu gerçek­leştirdiler. Akademiye, eski Yunanistan’ın kırsal bölgesi Arkadia’nın adını verdiler ve kendileri de eski Yunan adlan kullanmaya başladılar. Simgeleri olarak Pan’ın flütünü, koruyucuları olarak da ilk ziyaretçileri ço­banlar olan çocuk İsa’yı seçtiler. Arkadia Akademisi’nin kurucuları arasın­da klasik edebiyat uzmanı ve eleştirmen Gian Vincenzo Gravina, Giovan Mario Crescimbeni, Giovan Battista Zappi, Alessandro Guidi ve Carlo Innocenzo Frugoni bulunuyordu. Arkadia’cı şiirlerin genellikle çok donuk ve taklitçi olmalarına karşın, akademi 17 ve 18. yüzyıllarda iki özgün yazar çıkardı. Bunlardan biri, daha çok canzonetta türündeki ustalığıyla tanınan Paolo Rolli, öbürü de İtalyan edebiyatının en büyük lirik ve libretto yazarlarından Pietro Metastasio’dur. Şiirlerinde ölçü de­nemelerine girişen Gabriello Chiabrera, İngiliz şairleri Dante Gabriel ile Christina Rossetti’nin babası Gabriele Rossetti ve akademinin 200. yıldönümü için bir şiir yazan, yetenekli bir şair olan Papa XIII. Leo da Arkadia’cılar arasında yer alır.

Arkadia Akademisi, İtalyan şiirinin yalınlaştırılmasmda etkili oldu. Bunun yanı sıra, İtalya’nın birçok yerinde, belirli bir edebi amacı olmamakla birlikte pastoral yaşam tarzına dönmeyi amaçlayan çeşitli topluluk­ların kurulmasına yol açtı. İtalyan komedisi­ne 18. yüzyılda büyük yenilikler getiren Carlo Goldoni de, oyun yazarlığına başla­madan önce Piza’da böyle bir topluluğun üyesiydi.

Akademi 1925’te tarihsel ve akademik bir kuruma dönüştürüldü ve İtalyan Edebiyat Akademisi olarak yeniden adlandırıldı.’

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir