Asa Gray Kimdir

Asa Gray Hayatı

Asa Gray (d. 18 Kasım 1810, Sauquoit, New York – ö. 30 Ocak 1888, Cambridge, Massachusetts, ABD), Kuzey Amerika’nın bitki örtüsü üzerine geniş araştırmalar ya­pan ABD’li botanikçidir. Yaygın olarak kulla­nılan ve daha çok Gray’s Manual (Gray’in El kitabı) adıyla anılan Manual of the Botany of the Northern United States, from New England to Wisconsin and South to Ohio and Pennsylvania Inclusive (1848; ABD’nin Kuzeyinin New England’dan Wisconsin’e ve Güney’den Ohio ve Pennsylvania’ya Kadar Uzanan Bölümünün Botanik Elkitabı) başlığını taşıyan bir kitap yaz­mıştır.

asagrayConnecticut’taki Fairfield Tıp Okulu’nda eğitim gördüğü yıllarda boş zamanlarını bitki toplayarak ve botanik çalışarak geçi­ren Gray, mezun olduktan sonra (1831) New York kentindeki Hekim ve Cerrah Okulu’na girdi (1834) ve kimya profesörü John Torrey’nin asistanı olarak çalışmaya başladı. Kısa bir süre sonra botanik çalış­malarını sürdürebileceği bir göreve geldi ve Elements of Botany (1836; Botaniğin Öğele­ri) adlı ilk ders kitabını yazdı. Torrey ile ortak çalışmalarının ürünü olan Flora of North America (1838-43, 2 cilt; Kuzey Amerika’nın Bitki Örtüsü) adlı yapıtı daha sonra genişletilerek, Synoptical Flora of North America (1878; Kuzey Amerika Bitki Örtüsünün Özeti) adıyla yayımlandı.

1838-39’da Avrupa’daki herbaryumlarda bulunan Kuzey Amerika bitki türlerini ince­leyen Gray, ABD’ye döndüğünde Güney­doğu bitki örtüsünün sistematik incelemesi­ne girişti. 1842’de, Harvard Üniversitesi’nde doğa bilimleri profesörü oldu. 1865’te, kendi çabalarıyla topladığı binlerce kitap ve bitkiden oluşan değerli koleksiyonunu okul­da saklanması koşuluyla Harvard Üniversitesi’ne bağışladı. Bu çabalan Harvard Üni- versitesi’nde botanik bölümünün kurulma­sıyla sonuçlandı. Bilimsel bildirilerinin ço­ğunu American Journal of Science’ta yayım­layan Gray, birkaç yıl bu derginin editörlü­ğünü de yaptı. Bitkilerin coğrafi dağılımlarını ele aldığı “Statistics of the Flora of the Northern United States”.. (1856; ABD’nin Kuzey Bölümünün Bitki Örtüsünün İstatis­tiği) adlı makalesini yazmasının bir nedeni de Charles Darvvin’in ondan Amerika’nın Alp tipi bitkilerinin bir listesini istemiş olmasıydı. Koyu bir Hıristiyan olan Gray, Darvvin’in doğal seçme kuramını kabul etmekle birlikte bunun değişikliğin tek nedeni olduğuna inanmıyordu. Ona göre değişikliğe neden olan, ilahi kudretin baş­langıçta verdiği bir içkin güçtü. Ama felsefi denemeler, yaşam öyküleri ve bilimsel eleş­tiriler konusunda başarılı bir yazar olan Gray, yazılanyla Darwin’i kararlılıkla des­tekledi ve bu makaleleri yaygın bir etki sağlayan Darwiniana’da (1876, yb. 1963) topladı. Asa Gray Kimdir Biyografi konusunu açıkladık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir