Atatürk’ün Hayatı Kısaca Özeti

Atatürk’ün Hayatı Hakkında Bilgi, Atatürk’ün Hayatı Kısaca Özeti

1881’de Selanik’te doğan Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza  Bey’dir. Atatürk eğitim hayatını; Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Selanik Askeri İdadisi, Harp Okulu ve Harp Akademisi’nde tamamlamıştır. Askeri Rüştiye’de eğitimine devam ederken kendisiyle aynı adı taşıyan matematik öğretmeni tarafından adına “Kemal” adı eklenmiştir.

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda mağlup olması üzerine imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması maddelerine dayanılarak vatan topraklarının işgalinin başlaması sebebiyle 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak mücadeleyi başlatmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılması üzerine Meclis ve Hükümet Başkanı olarak göreve geldi. Sakarya Savaşı’nın başarı ile sonuçlanması neticesinde kendisine  Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi verildi. Mustafa Kemal Atatürk,  29 Ekim 1923’de cumhuriyetin ilanının ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi.

1934 yılında Atatürk soyadını aldı.  Atatürk, yaptığı yenilikler ve inkılâplar ile Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmaya çalıştı.  10 kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yumdu.

Atatürk’ün Hayatı Özet Bilgi Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir