Atatürkün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önem nedir

Atatürk insan hak ve hürriyeti, bu yazımızda sizlere atatürkün insan hak ve hürriyetleri hakkında çalışmalarıyla ilgili bilgi vereceğiz.

Atatürk cumhuriyetin ilanından sonra ilk iş olarak temel hak ve hürriyetlerin düzenlenmesine önem verdi. Bu amaçla yeni bir anayasa hazırlayarak devlet karşısında vatandaşların hak ve hürriyetlerini kanunlarla güvence altına aldı. İnsanların haklarını kullanabilmeleri ve savunabilmeleri için yurdun her yerinde bağımsız mahkemeler kurdu. Yeni ve modern kanunları yurdumuzda uygulamaya koyarak herkesin bu kanunlardan eşit bir şekilde yararlanmasını sağladı.

Bununla birlikte cumhuriyetin ilanından sonraki dönemde halkımızın seçme ve seçilme hakkına kavuşmasını sağlayarak yöneticilerin halkın kendi özgür iradesiyle seçilmelerine katkıda bulundu. Buradaki en büyük engel ise kadınların seçme ve seçilme hakkının olmamasıydı. 1934 yılında pek çok avrupa ülkesinden önce Türkiye’deki kadınlar seçme hakkında 1937 yılında ise seçilme hakkına kavuştu.

Laiklik ilkesi kapsamında insanların din ve vicdan hürriyetlerine sahip olması sağlandı. İnsanlara inandıkları veya inanmadıkları dinler konusunda bir kısıtlama getirilmedi. Herkesin inancını özgür bir şekilde ortaya koyması sağlandı.

Herkese örgün öğrenim hakkı tanındı. İlköğretim zorunlu hale getirildi. Herkese ücretsiz eğitim hakkı getirilerek devlet okullarından herkesin eşit oranda yararlanması sağlandı.

Anayasamızın 5. maddesinde devletin temel amaç ve görevleri açıkça belirtilmiştir. Devletin en temel amacı, ulusumuzun bütünlüğünü, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumaktır. Temel hakların ve hürriyetlerin korunmasına en önemli görev devlete düşmektedir. Atatürk’e göre, devletin temel amacı; “Memleket içinde güvenliği ve adaleti sağlamak ve devam ettirmektir. Böylece vatandaşların her çeşit özgürlüğü güven altında bulundurulmuş olacaktır. “

Türk milleti olarak tüm hürriyetlerimize sahip çıkmalıyız. Birbirimizi sevmeli ve saymalıyız. Kendimize güvenmeliyiz. Hoşgörü içinde yaşamayı ilke edinmeliyiz.

images

Atatürk’ün Hak ve Hürriyetlere Verdiği Önem Yazımız Hakkında Yorumlarınızı Aşağıda Hemen Bizimle Paylaşabilirsiniz. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir