Atwood Makinesi Deneyi

ATWOOD MAKİNESİ (Fizik)

İngiliz fizikçi George Atwood (Londra 1746-Londra 1807) Cambridge Üniversitesi’nde fizik hocalığı vaptı. Daha son­ra Başbakan Pıtt tarafından Maliye Bakanlığı’nda çalıştırıldı. Burada, kendi adı­nı taşıyan basit ve kullanışlı bir âlet ya­parak cisimlerin düşme kanunlarını ve di­namik prensiplerini doğrulamıştır.

Atvvood Aleti,düzgün değişen harekete ait kanunları yavaşlatılmış düşme halin­de incelemeğe ve dinamiğin temel pren­sibi ile eylemsizlik prensibini gerçekleş­tirmeğe yarar.

Serbest düşme hareketi çok hızlı bir hareket olduğundan düşen cismin belir­li zamanlarda bulunduğu konum ve aldığı zamanlar sağlıklı bir şekilde gözetlenemez. Bunun için ya grafik metodları de­nilen vasıtasız bir yol, ya da yavaşlatılmış bir Atwood Âleti veya eğik düzlemle ince­lemek gerekir.

Âlette yatay bir eksen etrafında dönen bir makara, makaradan geçen bir tel ip­lik ve ipliğin iki ucuna asılmış bulunan çift iki kütle, alınan yolları okumaya yarayan bir cetvel, cetvelin üzerinde isteğe göre tesbit edilebilen biri delikli diğeri dolu iki tabla bulunur.

Âlet üzerine (m) ek kütle konmuş olan 1. kütlesi 1. tablayı düşürerek sis­temi harekete geçirir. Dolu olan 2. tab­la öyle bir yere konur ki ek kütleli 1. küt­le bu tablaya çarpsın. Sonrasında olay, ilk sıradan,başlayarak tekrarlanır.

Atvvood Aleti ile yapılan deneyler sonu­cunda, alınan yolların zamanın karesi ile doğru orantılı hareketler yaptığı gözlen­miştir. Atwood Makinesi deneyi hakkında bilgi aktardık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir