Auguste Laurent Kimdir

Auguste Laurent Kimdir, Auguste Laurent Hayatı ve Biyografi

Fransız, kimyacı. Organik kimyaya kuramsal katkısıyla tanınmıştır.

14 Kasım 1807’de (ya da 14 Eylül 1808’de) Langres yakınlarındaki La Folie’de doğdu, 15 Nisan 1853’de Paris’de öldü. 1830’da Madencilik Okulun- dan maden mühendisliği diplomasını alıp, bir süre kimyacı Dumas’nın asistanlığım yaptıktan sonra, 1832-1834 arası Sevres’deki porselen fabrikasında kimyacı olarak çalıştı. 1835’te özel dersler vermek üzere Paris’te açtığı okulu bir yıl sonra kapattı. 1836-1837 arası bir parfüm üreticisiyle ortak olarak çalışırken, bir yandan da Sorbonne’daki dersleri izleyerek 1837’de kimya doktorasını aldı. 1838’de Bordeaux Üniversitesi’nde kimya profesörlüğüne ge­tirilen Laurent, 1846’da Paris’e yerleşti, 1848’de de darphanede ayar uzmanı olarak görev aldı. 1850’de College de France’ta profesörlüğe atanma önerisi, yeterli oyu almasına karşın, büyük bir olasılıkla radikal siyasal görüşleri nedeniyle engellendi.

Tartışmacı kişiliği ve dönemin önde gelen ku­ramcılarının savlarına aykırı görüşleri nedeniyle dü­zenli bir akademik yaşam sürdüremeyen Laurent, gene de başarılı bir deneyci ve 19.yy’m ortalarından başlayarak organik kimyada egemen olacak kuramsal çerçevenin hazırlayıcılarından biridir. Deneysel alan­da, başta kamforik ve ftalik asitler olmak üzere çeşitli organik asitler üstüne araştırmalar yapan, Dumas ile birlikte maden kömürü katranında antrasenin varlığı­nı bulan Laurent, yüze yakın naftalin türevinin sentezini de gerçekleştirmiştir.

Laurent’m kuramsal çalışmaları, kimyasal bile­şiklerin elektropozitif ve elektronegatif atomların yada atom grupların birleşmesinden oluştuğunu ileri süren Berzelius’un ikicilik kuranıma karşı çıkmasıyla başladı.Organik bileşikler için bu kuramın geçerli olama­yacağını savunan Laurent, kimi bileşiklerde artı yüklü hidrojenin yerini eksi yüklü klorun aldığını vurgula­yarak, “çekirdek kuramı” olarak adlandırılan yeni bir görüş ileri sürdü. Bu görüşe göre organik bileşikler, ana yada temel kök diye adlandırdığı gruplardan oluşuyordu. Grupları, aynı ana kökten dönüşümle elde edilebilen bileşikler olarak tanımlayan Laurent’ın askerlerinden Alonsa de Ercilla y Zuniga’nın yazdığı “La Aracuana” adlı epik şiirin kahramanıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir