Ayn Rand Kimdir

Ayn Rand Kimdir, Ayn Rand Hayatı Biyografi

ABD’li yazar. Toplumcu görüşlere karşı çıkmış, Mc Carthy’nin de üye­si olduğu Araştırma Komitesi’ne yardımlarıyla tanınmıştır.

2 Şubat 1905’de St.Petersburg’da (bugün Leningrad) doğdu, 6 Mart 1982’de New York’ta öldü. 1924’de Petrograd Üniversitesi’ni bitirdi. 1926’da ABD’ye gitti ve Hollywood’a yerleşerek film senaryoları yazmaya başla­dı. SSCB’deki birey-devlet ilişkilerini konu alan ilk ro­manı We the Living (Biz İnsanlar) 1936’da yayımlandı. Asıl ününü 1943’de yazdığı The Fountainhead (Bir Pı­nar ki) adlı romanı ile sağladı. Birçok yapıtında görülen üstün insan tipini bu romanında da işleyen Rand’ın kah­ramanları, genelde, gelişmiş bir sanayi toplumu içinde yeteneklerini alabildiğine kullanma olanağı bulan dav­ranışlarında duygulara yer vermeyen ve kendi kendine yeten bireyci kişilerdir.

Bu tutum Rand’ın savunduğu nes­nelci görüş (objektivizm) ile de yakından ilgilidir. 1950’de sonra ABD’de özellikle yüksek öğrenim gençliği arasında benimsenen bu anlayış, kişinin toplum için­de ulaştığı yeri yalnızca bireysel yeteneklere ve çabalara bağlar. Yaratıcı güç için en uygun ortamın ise kapitalist düzenle sağlanabileceğini vurgular ve bencilliği bir er­dem olarak savunur. Rand 1962-1971 arasında The Objectivist adlı dergiyi çıkarmış, ayrıca ABD’de çeşitli üni­versitelerde dersler de vermiştir.

.Eserleri (başlıaca): We the living, 1936, (Biz insanlar, 1973); The Eountainhead, 1943, (Bir Pınar ki, 1964); Atlas Shrugged, 1957, (“Atlas Kımıldadı”);fbr the New Intellec- tual: The Philosophy ofAyn Rand, 1961, (“Yeni Aydın İçin: Ayn Rand’ın Felsefesi”); The Vırtue of Selfıshness, 1965, (Ben, 1973); Capitalism: The Unknown ideal, 1966, (“Ka­pitalizm: Bilinmeyen İdeal”); Introduction to Ohjectivist Epis- temology, 1967, (“Nesnelci Bilgi Kuramına Giriş”); The New Left: The Anti-lndustrialRevolution, 1971, (“Yeni Sol: Anti- Endüstriyel Devrim”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir