Babıali Baskını Sebepleri – Babıali Baskını Sonucu

Babıali Baskını Sebepleri – Babıali Baskını Sonucu Hakkında , Babıali Baskını Sebepleri – Babıali Baskını Sonucu , Babıali Baskını Sebepleri – Babıali Baskını Sonucu İle İlgili Bilgiler

Bâb-ı Âli baskını, İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından 23 Ocak 1913 günü düzenlenen askerî darbedir

Arka plan

Arnavutluk’ta çıkan isyan bastırılırken İttihatçılara muhalif Halâskâr Zâbitan grubu dağa çıktı Bu kesimin İstanbul’daki yandaşları hükûmete verdikleri muhtırada meclisin dağılmasını, Kıbrıslı Mehmet Kâmil Paşa başkanlığında yeni bir hükûmet kurulmasını istediler İttihatçılar boyun eğdi 22 Temmuz 1912’de Gazi Ahmet Muhtar Paşa başkanlığında yeni bir kabine kuruldu, ancak güvenoyu alamadı Sadrazamın isteği üzerine Padişah meclisi fesh etti

O sırada Balkan Savaşı başlamıştı (8 Ekim 1912) Osmanlı Ordusu subaylarının siyasete karışıp cephelere ayrıldığı ve siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü bir dönemde ordu savaşa hazır değildi Rumeli’nin büyük bir kesimi Osmanlı Devleti’nin elinden çıktı Alınan yenilgiler Gazi Ahmet Muhtar Paşa’yı istifaya zorladı Bunun üzerine 29 Ekim 1912’de Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa kabinesi kuruldu

Bulgar ordusu Trakya’da ilerleyerek, Çatalca önlerine vardı Osmanlı ordusunda şiddetli bir kolera salgının başlaması ve Rumeli’den kaçan binlerce göçmenin İstanbul sokaklarında sersefil bir duruma düşmesi, her gün açlıktan ve hastalıktan birçok insanın ölmesine neden oluyordu

Osmanlı hükümeti Balkan devletleriyle Londra’da masaya oturdu 1878’de imzalanan Berlin Antlaşması’nın 23 maddesini öne süren büyük devletler, bir Osmanlı eyaleti olan Bulgaristan’ın işlerine açıktan açığa karışmayı hak görüyorlardı Büyük devletler Bâb-ı Âli’ye bir nota vererek Edirne’nin Bulgaristan’a ve Ege adalarının kendilerine bırakılmasını istediler Dolmabahçe Sarayı’nda toplanan ve ileri gelen devlet adamlarının katıldığı Şura-yı Umumi durumu görüştü Balkan Savaşı’nın ilk evresinde alınan yenilgiler ertesi Kamil Paşa hükümeti Londra Konferansı’nda önerilen Midye-Enez sınırını kabule yanaşıyordu Osmanlı ordusunun Lüleburgaz ve Kırklareli’nde de yenilişi hükümeti büsbütün çıkmaza sokmuştu

Bu sırada İttihatçılar iktidarı tekrar ele geçirmek için harekete geçtiler Balkan Savaşı’ndaki yenilgileri ve Edirne’nin Bulgaristan’a terk edilişini fırsat bilerek hükümete karşı darbe planladılar Baskın cemiyet merkezinde hazırlandı Enver Paşa, Talat Paşa, Filibeli Hilmi, Sapancalı Hakkı, Mithat Şükrü Bleda, Yakup Cemil, Mustafa Necip, Kara Kemal, Doktor Nazım, İzmitli Mümtaz, Silahçı Tahsin, Samuel Israel ve Ömer Naci baskını düzenleyen önde gelen kişilerdi

Harekât

23 Ocak 1913 günü Enver Paşa ve İttihatçı fedailerden Yakub Cemil’in başı çektiği grup, cemiyetin Nuruosmaniye’deki merkezinden ata binerek Babıali’ye yöneldi Bu arada Talat Paşa da bir grup ittihatçıyla Babıali’ye gitmişti Ayrıca Bâb-ı Âli binası civarındaki önemli noktalara altmış kadar İttihatçı yerleştirilmişti Yol boyunca toplanan halkın da katılımyla ellerinde bayraklarla tekbir getiren kalabalık Babıali’ye vardı

Kabine toplantı halindeyken Enver Paşa ve yanındakiler Babıali’ye girdiler Sadaret (Başbakanlık) yaveri Ohrili Nafiz Bey müdahale etmek istediyse de öldürüldü Harbiye nazırının yaveri Kıbrıslızade Tevfik Bey de vuruldu Bu arada Tevfik Bey’in tabancasından çıkan kurşunla ittihatçılardan Mustafa Necip öldü Vurulanlar arasında kapıyı bekleyen polis komiseri Celal Bey de vardı Harbiye Nazırı Müşir Nazım Paşa gürültü üzerine kabine toplantısından balkona çıkıp baskıncılara karşı direnip ne oluyor demeye kalmadan Yakub Cemil tarafından alnından vuruldu Silah sesleri üzerine kabine üyeleri dağılmıştı Enver Paşa, Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa’nın makamına zorla girip, kafasına tabanca dayayıp, sert bir ifadeyle milletin kendisini istemediğini ve istifa etmesi gerektiğini bildirdi Kamil Paşa asker tarafından gelen teklif üzerine isitifaya mecbur kaldığını padişaha hitaben yazdı İttihatçılar buna ahali sözcüğünü de ilave ettirdiler Böylece istifa gerekçesi ahali ve asker tarafındanÖmer Naci ve Ömer Seyfettin Babıali önünde toplanan kalabalığı çoşturuyorYaşasın Millet! Yaşasın İttihat ve Terakki! diye bağırtıyordu

Kısa sürede İstanbul İttihatçıların denetimine geçti Padişah V Mehmet (Reşad) İttihatçıların isteği üzerine Mahmut Şevket Paşa’yı kabineyi kurmakla görevlendirdi Böylece iktidar tekrar İttihatçılara geçti Aynı gece Cemal Paşa İstanbul muhafızlığını, Azmi Bey polis müdürlüğünü ve Halil Kut merkez kumandanlığını ele geçirdiler Talat Paşa dahiliye nazırı vekili unvanını kullanarak vilayetlere çektiği telgrafta Kamil Paşa hükümetinin, Edirne vilayetini tamamen ve Ege adalarını kısmen düşmana bıraktığını ve bu kararını sorumsuz bir meclise tasdik ettirdiğini kaydediyor ve bu nedenle milli galeyan sonucu devrildiğini bildiriyordu

Darbe sonrası

Kurulan yeni hükümet Ali Kemal ve Rıza Nur gibi muhalifleri tutukladı Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa, Şeyhülislam Cemaleddin Efendi, Maliye Nazırı Abdurrahman Bey ve Dahiliye Nazırı Reşid Bey ülke dışına çıkarıldılar Savaşa girmek ve savaşı beceriksizce yönetmek gerekçesiyle Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa kabineleri aleyhine soruşturma açıldı

Darbe cephede pek değişikliğe neden olmadı 30 Mayıs 1913 günlü Londra Antlaşması’yla Edirne Bulgaristan’a geçti Ağır barış koşulları kabul edildi

 

Babıali Baskını Sebepleri – Babıali Baskını Sonucu Konusu Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir