Babun Nedir Özellikleri

Babunların özellikleri hakkında bilgi, Babun nedir

Babun, babuin olarak da bilinir, Arabistan’ da ve Afrika’da, Sahra’nın güneyindeki yerlerde yaşayan, Cercopithecidae familya­sının Papio cinsini oluşturan beş maymun türünün ortak adı.

Oldukça iri ve tıknaz yapılı olan babunlar, dört ayak üstünde yürüyen maymunlardan­dır. Kafaları büyük, avurt keseleri geniştir; burun delikleri uçta olan uzun, dar ve tüysüz burunlarının biçimi köpeklerinkini andırır. Ağırlıkları, türlere göre 14-40 kg, uzunlukları da 50-115 cm arasında değişir; yukarıya kalkık ve kıvrık duran kuyrukları­nın uzunluğu da 45-70 cm’yi bulur. Erkekler dişilerin hemen hemen iki katı büyüklüğündedir.

Genellikle kurak savanlarda ve kayalık bölgelerde rastlanan babunlar hem yerde, hem ağaçların üzerinde yaşarlar. Hepçil olduklarından çok çeşitli bitki ve hayvanlar­la, hatta bazen bulabildikleri küçük memeli­ler, kuş ve kuş yumurtalarıyla beslenirler. Ekinlere büyük zarar veren babuinler, köpekdişleri son derece iri, kolları ve bacakla­rı çok güçlü olduğundan ve genellikle kalabalık sürüler halinde dolaştıklarından tehlikeli hayvanlardır. Topluluğun üyeleri, gücünü kanıtlamış bir ya da birkaç erkeğin yönetimi ve koruması altında, birbirlerine çol: bağlı ve uyumlu olarak yaşarlar. Toplu­luktaki erkek ve dişiler baskınlık hiyerarşisi içinde örgütlenmiştir. Babuinler gürültücü hayvanlardır ve her birinin ayrı bir anlamı olan çeşitli bağırtılar çıkarırlar; örneğin tehlike işareti köpek havlamasına benzer bir sesle verilir. Ayrıca gövdelerini tutuş biçim­leri ve kuyruk işaretleriyle topluluk bireyleri arasında da iletişim kuran babuinler, çok zeki ve eğitilmeye çok yatkın hayvanlar olarak kabul edilir.

Tüylerinin rengi değişse de, hepsinin postu sert ve kaba yapılıdır. Erişkin erkeklerin omuzlarında genellikle uzun tüylü bir yele bulunur. Gövdelerinin alt bölümleri, ön ve arka ayaklan, yüzleri ve genellikle canlı renklerde olan kıçları tüysüzdür. Dişiler, yedi ay süren bir gebelik döneminden sonra, normal olarak bir batında tek yavru doğurur.

Bilinen türlerin en irisi siyahımsı gri renkli P. ursinus, en küçüğü kızılımsı renkli Gine babuini (P. papio), en ilginci ise Habeşistan babuinidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir