Bağışlama sözleşmesi nedir

Bağışlama sözleşmesi hakkında bilgi

Bağışlama, bağışlayanın mal varlığının tü­münü ya da bir bölümünü karşılıksız olarak başka bir kişiye vermesi ya da böyle bir taahhüdü içeren sözleşme.

Borçlar Kanunu’nun 234. maddesinde ta­nımlanmış olan bağışlama kural olarak tek taraflıdır. Bağışlamayı kabul için temyiz kudretine sahip olmak yeterlidir. Hiç kim­seye, isteğine aykırı olarak bağış yapılamaz. Bağışlama ancak yaşayan kişiler arasında yapılabilir ve kazandırıcı işlem niteliğini taşır. Sözleşme bağışlayan yaşarken yerine getirilmiş olmalıdır.

Henüz kazanılmamış bir haktan vazgeçme, bir mirası ya da belirli bir mal vasiyetini reddetme, ahlaksal bir ödevin, görgü kural­larının yerine getirilmesi, karşılıksız ariyet ya da hizmet bağışlama sayılmaz.

Bağışlama, bağışlama taahhüdü ya da elden bağışlama biçiminde olabilir. Bağışla­ma taahhüdünün yazılı olması gerekir. El­den bağışlama, teslimle tamamlanan bir sözleşme olduğu için aynca özel bir biçim aranmaz.

Borçlar Kanunu’nun 240. maddesine göre bağışlama koşul ya da yükümlülüğe de dayandırılabilir. Bağışlayan, bağışlama ta­ahhüdü ile bağışlanan şeyin mülkiyetini devir ve teslim yükümlülüğü altına girmiş olur. Yükümlülüğünü yerine getirmemesin­den doğan zararlardan, hukuksal ve maddi kayıplardan dolayı güvence verme sorum­luluğu taşır.

Bağışta bulunan kişi belirli durumlarda yerine getirilmiş ya da getirilmemiş bağışla­ma taahhüdünden ya da elden bağışlama­dan dönebilir. Kendisine bağışta bulunulan kişi, bağışlayana ya da yakınlarından birine karşı ağır bir cürüm işlediğinde ya da bu kişilere karşı yasal olarak yükümlü olduğu görevleri yerine getirmekten kaçındığında, bağışlamadan dönme hakkı doğar. Bağışla­yan bu hakkı, olayı öğrendiği günden sonra­ki bir yıl içinde kullanmalıdır; dönme hakkı­nı kullanmadan ölmesi durumunda, mirasçıları bu konuda dava açma hakkına sahip olur.

Bağışlama çeşitli durumlarda sona erer. Bağışta bulunan kişinin borçlarını ödeyememesi ya da iflas etmesi, savurganlıktan dolayı haciz altına alınması durumlarında bağışlama taahhüdü iptal edilir. Aksine hüküm yoksa, belirli bir zamanda bir şey verilmesini öngören bağışlama, bağışlayan kişinin bu tarihten önce ölmesi durumunda sona erer. Bağışta bulunulan kişi haksız olarak bağışta bulunan kişiyi öldürür ya da bağıştan dönme hakkını kullanmasına engel olursa, mirasçılar bağışlamanın feshi için dava açabilirler. Bağışlama sözleşmesi nedir bilgisini verdik.

One thought on “Bağışlama sözleşmesi nedir

  • 14/12/2014 tarihinde, saat 21:23
    Permalink

    Kooperatif adına kat irtifakı tapusu olan ve yapılmakta olan bir daireyi, kooperatife üye olan kişi bağışlayabilirmi? Adi yazılı şekilde mesela mehir senedi ile bağışlarsa geçerli olur mu?

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir