Bakanlar Kurulunun Görevleri Nelerdir

Bu yazımızda, sizlere Bakanlar Kurulunun Görevleri Nelerdir Kısaca bu konu hakkında sizlere bilgiler vereceğiz.

Ülkemiz, demokratik esaslara göre yönetilmekte olan bir hukuk devleti olma özelliği taşımaktadır. Cumhuriyet yönetimini benimsemiş olan bu tür devletler için en önemli kavramlardan bir tanesi de güçler ayrılığı ilkesi olmaktadır. Güçler ayrılığı ilkesi ile birlikte belirli yetkiler, belirli kurumlara verilir ve bu sayede bu kurumların birbirlerini denetlemesi, kararlarını adil şekilde almaları sağlanmaktadır.

Kuvvetler ayrılığı kapsamında yasama, yürütme ve yargı yetkileri farklı kurumlara verilmiştir. Bu bağlamda yürütme yetkisi, hükümete ait olan bir yetkidir. Yürütme yetkisi kapsamında hükümet, yasalar oluşturur ve gerektiğinde eski yasaları, daha verimli olacak şekilde düzenleyebilir.

Hükümeti oluşturan kurumlardan bir tanesi Bakanlar Kurulu’dur. Başbakanın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu, ülke ile ilgili kararların alınmasında yetkili mercilerdendir. Bakanlar Kurulu üyeleri, 4 yılda bir yapılan genel seçimler ile belirlenen milletvekilleri arasından seçilmektedir.

Bakanlar Kurulunun Görevleri Nelerdir

  • Kanun tasarıları, yönetmelikleri hazırlar ve oylamaya sunar
  • Ülke içi ve uluslararası siyasetin ölçütlerini, yöntemini belirler
  • Uluslararası anlaşmaların imzalanmasında yetkili mercidir
  • Olağanüstü hal dönemlerinde, kanun hükmünde kararname çıkartabilir
  • Vatandaşa hizmet vermekle yükümlü olan kurumların faaliyetlerini denetler
  • Ülkenin sahip olduğu bütçenin ne şekilde harcanacağını belirler
  • Ülkenin uluslararası alanda güvenliğini sağlamak için çalışmalar yürütür

Kısaca Bakanlar Kurulu, ülkenin eğitim, ekonomi, dış ilişkiler gibi pek çok alanda yürüttüğü faaliyetlerin özelliklerini belirleyen önemli bir oluşum olmaktadır.

Bakanlar Kurulunun Görevleri Nelerdir Adlı Yazımızla İlgili Düşüncelerinizi Yorum Kısmından Yazabilirsiniz.

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir