Balkan Savaşlarının Önemi ve Sonuçları

Balkan savaşının önemi, Balkan savaşının sonuçları maddeler halinde kısaca

Balkan Savaşlarının Önemi ve Sonuçları

> Osmanlı Devleti kendisinden ayrılan kü­çük devletlerle başa çıkamayacak kadar güçsüz duruma düşmüş ve iyice parça­lanma dönemine girmiştir.

  • • Osmanlı Devleti Batı Trakya, Makedon­ya, Arnavutluk ve Ege Adaları nı kay­betti.
  • • Meriç Nehri Osmanlı Devleti’nin batı sı­nırı kabul edildi. Avrupa’da Türk toprakları Doğu Trakya ile sınırlandırıldı.
  • • Osmanlı Devleti’nin sınırları daral­dı. Nüfusu arttı. Balkanlarda Türk azınlığı ortaya çıktı (Bulgaristan ve Yunanistan’da).
  • • Balkan Savaşları’nda; ordunun iyi yö- netilmemesi azınlıkların ihaneti, orduda particilik ve ikiciliğin bulunması yenilginin nedenleri olmuştur.
  • • İttahat ve Terakki Cemiyeti yönetimi ta­mamen ele geçirdi ve orduda ıslahata gi­rişti. Almanya’dan subaylar getirilerek or­dunun yeniden yapılandırılmasına gidildi.
  • • Bu savaşlar diğer Avrupa devletlerini de etkiledi. I. Dünya Savaşı’nın yakın neden­lerinden biri oldu.

1. ve 2. Balkan savaşlarının önemli sonuçları  hakkında bilgiler verdik.

3 thoughts on “Balkan Savaşlarının Önemi ve Sonuçları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir