Balkon Nedir

Sizlere balkon ne demek, balkon nedir açıklayalım.

Balkon, bir yapının zemin katının üstünde­ki katlarında, cepheden dışa doğru çıkıntı yapan, yaklaşık bir metre yüksekliğindeki bir korkuluk duvarı ya da parmaklıkla çevrelenmiş bölüm. Ortaçağda ve Röne­sans’ta balkonları, her sırası bir alttakinden daha ileri taşan taş bloklarla oluşturulmuş bindirmelikler, büyük ahşap payandalar ya da taş konsollar taşırdı. 19. yüzyıldan bu yana, dökme demir, betonarme ve daha başka malzemelerden taşıyıcılar da yapıl­maktadır.

Balkon, bahçesiz konutlarda yaşam me­kânını genişletmeye ve etkinlik olanaklarını artırmaya yarar. Apartmanlarda bazen gü­neşten ve yağmurdan korunma olanağı sağlamak amacıyla balkonun yapı cephesin­den içeri çekildiği de olur. Klasik mimarlık­ta bütünüyle içeri çekilmiş ya da üzeri ayn bir çatıyla örtülmüş balkonlara loggia adı verilir. Sıcak ülkelerde, balkona açılan ka­pılar genellikle panjurlu yapılarak iç me­kânlarda hava dolaşımı sağlanır.

Eski Roma’dan Victoria dönemine değin kamu yapılarındaki balkonlar, söylevlerin verildiği ve kitlelerin yönlendirildiği yerler olagelmiştir. Sayısız yapıda balkon ve log- gia’ların bulunduğu İtalya’da, Roma’daki San Pietro Bazilikası’nın yanındaki Vatikan Sarayı’nda papanın halkı kutsadığı loggia, bunların en ünlüsüdür.

Gotik kiliselerde, koronun durması için, galeri adı verilen iç balkonlar yapılırdı. Ortaçağın daha geniş salonlarında ise galeriler ayrılmıştı. Rönesans’ ta tiyatronun gelişmeye başlamasından son­ra izleyicilerin sayısı gittikçe arttı. Bunun bir sonucu da, sahnenin rahatça görülebilmesini sağlamak amacıyla tiyatro salonları­nın duvarlarına öne doğru eğimli balkonla­rın yapılmaya başlaması oldu.

İslam ülkelerinde cami minarelerinin şere­feleri de birer balkondur. Gene camilerde, son cemaat yerinin duvarında yer alan ve namaz sırasında bir müezzinin içerideki imamın tekbirlerini dışarıda namaz kılan cemaate iletmesi için kullanılan balkonlara mükebbire adı verilir. Ahşap yapıların ağır­lıklı olduğu Japon mimarlığında, her katı tümüyle ya da bölüm bölüm çevreleyen bir balkon bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir