Belediye Başkanının Görevleri Nelerdir

Belediye başkanının görevleri nelerdir, bu yazımızda sizlere belediye başkanlarının görev ve yetkileri hakkında bilgi vereceğiz.

Belediye başkanları, belediye tüzel kişiliğini temsil eden en üst yöneticidir. Belediyenin hak ve çıkarlarını korur, belediye teşkilatını yönetir ve örgütler. Belediye çalışmalarının düzenli bir biçimde yürümesini kontrol eden bir amir hükmündedir.

Belediye çalışmaları hakkında raporlar hazırlar, planlar yapar ve personeli ilgili birimlere dağıtarak görevlendirir.

Belediye başkanı belediye adına törenlerde, mahkemelerde ve bunun gibi devlet dairelerinde belediye tüzel kişiliğini temsil eder.

Belediyenin alacak ve borçlarını takip eder, belediye meclisine ve encümene başkanlık eder.

Belediye adına sözleşmelere imza atar ve yetkililer atar.

Belediye bütçesini uygular, belediye meclisinin ve encümenin düzenlediği yıllık bütçeyi onaylar.

Belediye sınırları içinde huzur, güven ve kaliteli bir yaşam imkanı sağlar.

Belediye sınırları içinde yaşayan insanların durumlarını saptayarak maddi durumu iyi olmayan insanlara gerekli yardımları götürmekle yükümlüdür. Ayrıca belediye sınırları içinde yaşayan insanların daha kaliteli bir çevrede yaşamaları için gereken park, bahçe, yeşil alan, gençlik ve spor merkezleri, eğlence mekanları ve bunun gibi sosyal-kültürel yaşam alanlarını inşa ederler.

belediye

Belediye Başkanlarının Görevleri Yazımız Hakkında Yorumlarınızı Aşağıda Hemen Paylaşabilirsiniz.

One thought on “Belediye Başkanının Görevleri Nelerdir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir