Belgrad Antlaşması İle İlgili Bilgiler

Belgrad Antlaşması İle İlgili Bilgiler Hakkında , Belgrad Antlaşması İle İlgili Bilgiler , Belgrad Antlaşması İle İlgili Bilgiler İle İlgili Bilgiler

Belgrad Antlaşması

Belgrad Antlaşması Osmanlı Devletinin 18 Eylül 1739 tarihinde Avusturya, 3 Ekim 1739 tarihinde de Rusya’yla imzalamış olduğu barış antlaşmalarıdır

Savaşın gelişmesi ve antlaşma

1736’da Kırım Tatarları’yla olan sınır anlaşmazlıklarını bahane eden Rusya, Osmanlı İmparatorluğu’na savaş açtı 1737’de Avusturya da Rusya’nın müttefiki olarak savaşa katıldı

Üç koldan Osmanlı arazisine hücuma geçen Avusturya orduları ta Niş’e kadar ilerledikten sonra; ardı ardıya yenilip geri atılınca hemen İstanbul’da Fransız Elçisi olan Villeneuve Markizi’nin aracılığı ile barış görüşmeleri istedi Rusya da İsveç’ten hücum beklediği için barış görüşmelerine razı oldu Sadrazam ve Osmanlı ordusu serdarı olan Yeğen Mehmed Paşa orduyla İstanbul’a döndükten sonra Fransız ve Avusturya elçileri ve Rus grandükü ile konuştu İzleyen günlerde ordu kadısı Esad Efendi, reisülkitab Mustafa Efendi ve Mektubi Ragıp Efendi Dolmabahçe’de Mehmed Emin Efendi yalısında elçilerle yapılan oturumlarda barış koşullarını görüştüler Tam bu sırada 22 Mart 1739’de Yeğen Mehmed Paşa veziriazamlıktan atılıp yerine Vidin Seraskeri Hacı İvazzade Mehmed Paşa getirildi ve ordu tekrar cepheye gönderildi 22 Temmuz 1739da, Viyana’da büyük şok yaratırcasına, Belgrad yakınlarında Grocka Muharebesi’nde Osmanlı orduları galip geldi Belgrad Osmanlı ordusu tarafından kuşatıldı ve Belgrad tekrar Osmanlıların eline geçti Tuna kıyılarında önemli kale mevkileri olan Semendire (şimdi Sırbistan’da Smederevo) ve Adakale’yi (şimdi Romanya’da Orşova) tekrar eline geçirerek Tuna Nehri tekrar Avusturya ile Osmanlı devleti arasında korunaklı bir sınır haline getirildi

Avusturya bundan sonra hemen ateşkes ilan ederek Osmanlı İmparatorluğu ile Belgrad Antlaşması’nı 18 Eylül 1739’da imzaladı Avusturya, 1718 Pasarofça Antlaşması’yla elde ettiği, Belgrad da dahil Kuzey Sırbistan’ı ve Küçük Eflak’ı (şimdi Romanya’da) geri verdi

Rusya orduları ise daha başarılı olmuşlar, Hotin ve Bender’i almışlar ve Boğdan’a girip Yaş (şimdiki Romanya’da ki Iaşi) şehrini ellerine geçirmişler ve Avusturya-Osmanlı Belgrad Antlaşması’nın imzalanması haberi eriştiğinde Eflak’a hücuma geçmek üzereydiler

Yalnız kalan Rusya da, 3 Ekim 1739’da, savaş beklentilerinin çok gerisinde bir barış antlaşması yaptı Rusya Azak Kalesi’ni askerden arındırmayı, Azak Denizi ve Karadeniz’de savaş gemisi bulundurmamayı, Karadeniz’deki ticaretini Osmanlı gemileriyle yürütmeyi, Orta Kafkaslarda önemli dağ geçitlerini kontrol eden ve koruması altında tuttuğu Kabartay bölgesinden çekilmeyi ve burasını tarafsız bir bölge olarak tanımayı kabul etti

Ayrıca bu antlaşmalar,Osmanlı İmparatorluğu’nun Avusturya Arşidükalığı ile imzaladığı son karlı antlaşmadır

Antlaşma maddeleri

1735-1739 Osmanlı-Rus-Avusturya savaşının sonunda imzalanmış bu antlaşmaların başlıca şartları şunlardır:

1 Avusturya Pasarofça Antlaşması ile aldığı yerleri (Sırbistan, Belgrad, Eflak’ın bazı kısımlarını ve Bosna’da bir sınır bölgesini) Banat bölgesi hariç geri verdi
2 Azak Kalesi yıkıldı, toprakları Osmanlı Devleti ile Rusya arasında sınır oldu
3 Kuzey Kafkasya’da bulunan ve dağ geçitlerini (Daryal Geçidi,vd) denetleyen Kabartay bölgesi (Kabardiya) tarafsız bir bölge olarak kabul edildi
4 Ruslar Kırım’dan çekilecek
5 Karadenizde savaş ve ticaret gemileri bulunduramayacaktı

Belgrad Antlaşmaları Osmanlıların 18 yüzyılda imzaladığı en son kazançlı antlaşmalardır Belgrad Antlaşmaları ile Karadeniz’in bir Türk gölü olduğu bir kez daha kabul edildi Bu antlaşma ile Karadeniz’in Türk gölü olduğu son kez onaylanmıştır

elgrad Antlaşması Tarihi, Maddeleri ve Sonuçları
Belgrad Antlaşması
Belgrad Antlaşmasının maddeleri
Belgrad Antlaşması kimler tarafından kaç yılında imzalandı
Belgrad Antlaşmasının şartları

 

Belgrad Antlaşması İle İlgili Bilgiler Konusu Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir