Benjamin N. Cardozo Kimdir

Benjamin N. Cardozo Kimdir, Benjamin N. Cardozo Hayatı Biyografi

ABD’li hukukçu. ABD Yüksek Mah­keme üyeliği sırasında hukuk kuralla­rının çağdaşlaşmasına katkıda bulun­muştur.

24 Mayıs 1870’de New York’ta doğdu, 9 Tem­muz 1938’de Port Chester’de öldü. Orta öğrenimini New York’ta tamamlayan Cardozo, 15 yaşında girdi­ği Columbia Üniversitesi’nden 1889’da mezun oldu. Siyaset bilimi alanında yüksek lisans öğrenimi gör­dükten sonra, Columbia Hukuk Fakültesi’ne devam etti ve 1891’de mezun oldu.

1891’de New York barosuna kabul edilen Cardozo, özellikle ticaret hukuku alanında uzmanlaştı. 1913’de New York Yüksek Mahkemesi’ne seçildi, ancak göreve başlama­sından bir ay sonra İstinaf Mahkemesi’nin talebi üzerine New York İstinaf Mahkemesi’ne hakim yardımcısı olarak atandı.

1917’de New York valisi tarafından İstinaf Mahkemesi sürekli üyeliğine getiri­len Cardozo, daha sonra aynı mahkemede başyargıç oldu. 1932’de Oliver Wendel Holmes’in ABD Yük­sek Mahkemesi’nden emekli olması üzerine, Başkan Hoover trafından “çağdaş Amerikan hukukunda Holmes’in geleneğini en iyi sürdürecek kişi” olduğu gerekçesiyle, ABD Yüksek Mahkemesi üyeliğine önerildi ve senatonun bu atamayı oy birliğiyle onay­laması üzerine 14 Mart 1932’de göreve başladı.

Cardozo’nun hukuk bilimine katkısı, özellikle Yargıtay kararlarında ortaya çıkmıştır. Yaşadığı döne­min hukukçuları üzerinde önemli etkileri olan Cardo­zo, ABD’de hukuki süreci yaratıcı ve evrimci bir biçime sokmakta, Holmes’ten sonra ikinci sıradadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir