Benzetme Sanatı Nedir Teşbih Örnekleri

Benzetme Sanatı Örnekleri , Teşbih nedir , Benzetme Sanatı Nedir örnek cümleler

Aralarında benzerlik olduğu düşünülen iki şeyden özellik bakımından zayıf olanının güçlü olana benzetilmesine, benzetme denir.

♦           Ay gibi güzeldi yüzün.

♦           Söğüt, uzun saçlı bir kadın gibiydi.

BENZETME ÇEŞİTLERİ

1) Ayrıntılı Benzetme:

Benzetmede dört öge bulunur. Benzetmelerde, benzetilen özellik bakımından zayıf olan öğeye benzeyen; güçlü olan öğeye kendisine benzetilen; benzetmeye konu olan özelliğe benzetme yönü; benzetmede kullanılan edata ise benzetme edatı denir. Benzetmelerde bu dört öge bulunabilir. Bu tür benzetmelere tam (ayrıntılı) benzetme denir.

“Bu sanatçı da Türkan Şoray gibi güzeldi.” cümlesinde asıl güzel olan yani güçlü olan öge Türkan Şoray’dır. Zayıf olan öge ise “sanatçıdır. Bu iki öge arasında kurulan ilişki ise bu iki sanatçının da “güzel” olmasıdır. Yani ben­zetme yönü “güzel”dir. Bu benzetmede kullanılan edat ise “gibi” edatıdır.

Aşağıdaki ayrıntılı benzetmeleri inceleyiniz:

♦           insan kocaman dağ gibi, insan parmak kadar küçücük.

♦           Bir yağmurun içinde ateş böceği misali bir yanıp bir söndüm.

♦           Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür Ve bir orman gibi kardeşçesine…

♦           Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgârda.

♦           Bir gün hüzün dolmuş akıyordum ben su misali bir çeş­meden.

2) Kısaltılmış Benzetme:

Benzetmelerde kimi zaman güçlü öge, kimi zaman güçsüz öge, kimi zaman benzetilen özellik söylenmeyebilir. Ben­zetmelerde kimi zaman benzetme yönü kullanılmayabilir. Böyle benzetmelere kısaltılmış benzetme denir.

Masallardaki o prenses, pamuk gibiydi. Deniz gibiydi onun gözleri.

3)   Pekiştirilmiş Benzetme:

Benzetmelerde benzetme edatı kullanılmayabilir. Böyle benzetmelere pekiştirilmiş benzetme denir.

♦           Sevdan bir ateş oldu bende, Gönlüm bir deniz, coştu senle.

♦           Sallanır havada işsizlik, bir ıslak mendil.

♦           Bu dünya pencere; her gelen baktı geçti.

♦           Çatlamış nar güzelliğinde zengindir Türkçe.

4)  Güzel Benzetme:

Kimi zaman benzetmelerde temel öğeler olan benzeyen ile kendisine benzetilen kullanılır. Bu benzetmelere güzel (yalın) benzetme (teşbih-i beliğ) denir

♦           İncidir dişin, hilaldir kaşın.

♦           Badem gözlüm beni unut. Bu gemi bir kara tabut.

SORU

Aşağıdakilerden hangisinde benzetme yoktur?

A)     Uludağ etekleri al ipekten bu akşam.

B)     Ne geceler bir şeye benzer ne yollar böyle tek tek.

C)     Bir yavru ceylan iken, yâd avcı vurdu beni.

D)     Enginde gün batıyor, suların süsü gibi.

E)     Zaman gül gibi gün görmemiş zaman olalı.

CEVAP

A, C, D ve E seçeneklerinde benzetmeye başvurulmuştur. Ancak B’de benzetme söz konusu değildir. Doğru seçenek B’dir.

SORU

“iki rayı gibiyiz bir tren yolunun

Yakın olması neyi değiştirir son istasyonun.”

Yukarıdaki şiirde görülen söz sanatı, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)     Kıyımız uzak ve kuytuda ellerimiz sanki yok, Ellerimiz yok ama senin ellerini bir tutsam

B)     0 gün gelsin neşemiz tazelensin de gör, Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör.

C)     Varsın hançerlensin nice ozanın kalbi, Bir çocuğun dökülen süt dişleri gibi.

D)     -Neye mi yazardı dizelerini ,  Bir şey çıkmamış biletlerin kenarına

E)    Evlerin çoğu eskidi gitti tamir edilmedi, Evlerin çoğu gereği gibi tasvir edilmedi.

CEVAP

Soruda verilen örnekte benzetme sanatı söz konusudur. Seçeneklerden C’de de bir benzetme söz konusudur.

Aşağıdaki dizelerdeki benzetmeleri bulunuz.

♦          Ah ne imiş, ne imiş, kaderim böyle imiş. Gizli sevda çekmesi, ateşten gömlek imiş.

♦          Leyla bir özge candır, kara gözlü ceylandır. Dillerde söylenen o, yollarda gözlenen o.

♦          Benim yârim, kırmızı gül goncası.

Ay gibi parlak, gün gibi doğanım geliyor.

♦          Batan gün kana benziyor Yaralı cana benziyor.

Ah ediyor bir gül için, Bu bülbül bana benziyor.

♦          Yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere.

♦          Gezdiğim dikenli aşk yollarında, Elimden bir kırık saz geldi geçti.

♦          Tam göğsüme saplandı bıçak gibi sözlerin.

♦          Sapından fırlamış bir balta gibiydi çehresi.

♦          Gözlerim dolmuş boşalmış bir kere. Sütten kesilmiş bebek gibiyim.

2 thoughts on “Benzetme Sanatı Nedir Teşbih Örnekleri

  • 13/02/2013 tarihinde, saat 20:26
    Permalink

    ya bunun devamı yok mu lütfen varsa koyar mısınız ?

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir