Bernard Lamy Hayatı

Bernard Lamy Kimdir, Bernard Lamy Hayatı Biyografi

Fransız, filozof ve tanrı bilimci. Tanrı bilim sorunlarına Descartesçi yön­temle çözüm aramıştır.

Le Mans’da doğdu, 29 Ocak 1715’de Rouerı’da öldü. Önce din öğrenimi gördü, sonra Paris’e giderek felsefe ve tanrı bilim okudu. Tanrı bilim ve felsefe sorunlarının çözümünde Descartesçı yönteme bağlı, kapsamlı çalışmalarıyla ilgi çekince 1674’de College d’Anjou’da felsefe ve tanrı bilim okutmakla görevlendi­rildi. Bir süre Angers’de felsefe profesörü oldu.

Lamy’in tanrı bilim konusundaki düşünceleri Aristoteles felsefesine bağlanan Descartesçi görüşü, din bakımından, sakıncalı bulan çevrelere karşı birer eleştiri niteliği taşır. Bu nedenle kilisenin görüşünü benimseyen Gezimciler onu ağır suçlamalara uğrat­mış, sık sık sürülmesine yol açmıştır. Onun matema­tik, tanrı bilim, felsefe ve kilise tarihi konularını içeren çalışmaları, sonraları, birer kaynak niteliği kazanmış­tır.

  • Eserleri (başlıca): Nouvelles reflexions sur l’artpoeti- que, 1668, (“Şiir Sanatı Konusunda Yeni Düşünceler”); Entretiens sur les sciences, 1684, (“Bilimlere Giriş”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir