Bernard Pottier Kimdir

Bernard Pottier Kimdir, Bernard Pottier Hayatı Biyografi

Fransız, dil bilimci. Yapısalcı anlam bilimin (semantik) önde gelen uygulayıcılarındandır.

Sorbonne Üniversitesinde eğitim gördü. Bordeaux, Strasbourg, Paris X, Paris IV, Paris III üniversitelerinde genel dil bilim ve İspanyolca, Ecole Pratique des Hautes Etudes’de ise Amerika yerli dilleri konusunda ders verdi. Paris’teki CNRS’de (Centre National du Recherche Scientifique-Bilimsel Araştırma Ulusal Mer­kezi) yöneticilik yaptı.

Başlıca inceleme konuları Amerikan yerli dilleri, Portekizce ve İspanyolca, genel dil bilim ve anlam bilim olan Pottıer’nın dil bilim çalışmaları Yapısalcı Dil bilim Okulunun görüşleri çerçevesinde biçimlenmiştir. Saus- sure’ün dil kuramını geliştiren Fransız dil bilimci Gustave Guillaume (1883-1960) ile Kopenhag Dil bilim Çevresi’nin kurucularından L.Hjelmslev’in anlambilim konusundaki çalışmalarından etkilenmiştir. Dilin anlam yapısını çözümlerken, anlam birimciklerini (seme), yani sözcüklerin en küçük ayırdedici anlam birimlerini saptamaya ve sınıflandırmaya yönelmiştir. Anlam bilimi, kavram bilim (semasioloji) ve ad bilimden (onomastik) oluşan iki ayrı inceleme yöntemi üzerine temellendirir. Kavram bilimsel inceleme, bir dilin gösterenlerinden (signifıant) yola çıkarak bunların belirttiği gösterilenleri (signifıe) inceler. Ad bilimsel inceleme ise, anlamsal yapılardan ve kavramlardan (yani gösterilenden) kalka­rak anlatımı, söz diziminin (sentaks) yapısını (yani gösterenleri) inceler.

Poltier, geliştirdiği anlam bilim yöntemini, dil bilgi- sine, dillerin sınıflandırılmasına ve tüm dillerdeki ortak özelliklerin saptanmasına uygulamış ve bu alanlardaki çalışmalarıyla yapısal anlam bilimin başarılı uygulayıcı­larından biri olmuştur.

  • Eserleri (başlıca): Systematique des elements de rela- tion, 1962, (“Bağıntı Öğelerinin Dizgeselliği”); Recherches sur l’analyse semantique en linguistique et en traduction mecanique 1963, (“Dilbilimde ve Mekanik Çeviride Anlam­sal Çözümleme Üzerine Araştırmalar”); Introduction â Vetüde des structures grammaticales fondamentales, 1966, (“Temel Dilbilgisi Yapılarının İncelenmesine Giriş”); Pre- sentation de la linguıstique: fondements d’une theorie, 1967, (“Dilbilimin Sunuluşu: Bir Kuramın Temelleri”); Linguisti- que generale: theorie et description, 1974, (“Genel Dilbilim: Kuram ve Betimleme”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir