Bişara Huri Kimdir

Bişara Huri Kimdir, Bişara Huri Kimdir Hayatı Biyografi

Lübnanlı devlet adamı. Lübnan’ın bağımsızlığa kavuşmasında önemli rol oynamış ve Lübnan Cumhuriye­ti’nin ilk devlet başkanı olmuştur.

Bişara el-Huri, 10 Ağustos 1890’da Beyrut’ta doğdu, aym yerde öldü. Hıristiyan Maruni seçkin bir ailenin oğludur. 1909’da Beyrut’ta Fransız Saint Joseph Cizvit Üniversitesi’ni bitirdi. Paris’te alanında lisansüstü eğitimi gördükten sonra 1912’de Beyrut’a dönerek avukatlığa başladı. 1864’de Osmanlı Devleti’ ne bağlı özerk bir eyalet statüsüne kavuşan Lübnan, I.Dünya Savaşı sonunda Fransız ve ingiliz birliklerin­ce işgal edildi. 1920’de Büyük Lübnan Devleti adıyla Fransız manda yönetimine bağlanan Lübnan’da 1925’de aynı yönetim altında cumhuriyet ilan edildi.

el-Huri bu dönemde, hükumette genel sekreter­lik ve Temyiz Mahkemesi başkanlığı yaptı. Cumhuri­yetten sonra kurulan ilk parlamentonun üyesi olan el-Huri, 1928’de içişleri bakanı ve 1929’da başbakan oldu ve Lübnan Senatosu başkanlığına getirildi. Sena­tonun feshedilmesi üzerine kurulan çeşidi meclislere başkanlık yaptı. Lübnan’ın bağımsızlığım kazanması ve buna uygun bir anayasanın oluşturulması için çalışan el-Huri, 1933’de Anayasa Partisi’ni kurdu. 1938’de bu amaçla, Lübnan’a bağımsızlık verilmesi halinde Fransız askeri birliklerinin Lübnan’da kalabi­leceğini öngören antlaşma tasarısının sözcülüğünü üstlendiyse de Fransızlar bunu reddettiler.

1941’de bağımsızlığını kazanan Lübnan’da yapı­lan 1943 seçimlerinde, el-Huri devlet başkanı oldu. Millet Meclisi’nin anayasayı, Fransız birliklerinin çekilmesi ve manda yönetimin tümden kaldırılması yolunda değiştirmesi sonucu Fransız komutan Jean Helleu, anayasayı iptal ederek meclisi dağıttı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir