Bitkilerde Eşeyli ve Eşeysiz Üreme

Bitkilerde Üreme Kısaca Bilgi, Bitkilerde Eşeyli Eşeysiz Üreme

Bitkilerde, eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki tip üreme söz konusudur. Eşeysiz üreme hücre bölünmesi, sporların dağılması ya da ana bitkiden ayrılan bir bölümün gelişme­siyle olur. Eşeyli üreme basit yapılı bitkiler­de hareketli spermalarla, üstün yapılı bitkilerde ise genellikle çiçek tozu taneleriyle taşınan hareketsiz spermalarla gerçekleşir.

Bahçecilikte pek çok bitki, yumru ve kormuslarından çoğaltılarak, ana bitkiden ayrılmış yaprak ya da gövde parçalarından çelikleme yaparak ya da doğrudan doğruya ana bitkinin gövde ve dallarını daldırarak insan eliyle eşeysiz olarak üretilir. Kök benzeri etli toprak altı organları olan yumru ve kormuslar olgunlaştığında parçalara ayrı­lır ve bu parçalar nemli ortamlarda köklen- dirilir. Daldırma işleminde, bitkinin göv­desine çentikler atılır ve nemli turbalık yosunuyla örterek bekletilir; köklenme gö­rüldüğünde, çentik noktasının tam altından kesilen gövde saksıya dikilir. Süs bitkileri ise genellikle çelikleme yöntemiyle üreti­lir; ana bitkiden kesilip alman ve çelik adı verilen gövde parçaları suda köklenmeye bırakılır ve köklenmeyi çabuklaştırmak için bazen suya büyüme hormonları katılır. Bazen de gövde ve yaprak çelikleri (örn. afrika menekşesi ve bazı begonya türleri) kum, turbalık yosunu ve vermikülit gibi nemli saksı ortamında köklendirilir. Tek hücreliler, bakteriler, algler, cıvık mantarlar ve mantarlar gibi, sınıflandırmada güçlük çıkaran basit yapılı canlıları, gele­neksel bitki ve hayvan âlemlerinin dışında tutan ve bu canlılara ayrı âlemler içinde yer veren sınıflandırma sistemleri geliştirilmiş­tir. Bu düzenlemeye göre bitkiler âlemi iki büyük bölüme (ya da filuma) ayrılır: Kara yosunları olarak adlandırılan Bryophyta ve damarlı bitkiler adıyla bilinen Tracheophyta. Karayosunları, yaprak yosunlarını ve ciğer otlarını kapsar. Damarlı bitkiler ise dört alt bölüme (ya da sınıfa) ayrılır: Psilopsida, Lycopsida, Sphenopsida ve eğrelti otları), açık tohumluları, kapalı tohumlular içeren Pteropsida.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir