Biyolojik Geri Besleme Nedir

Biyolojik Geri Bildirim, Biyolojik Geri Besleme Nedir

Biyolojik Geri Besleme, biyolojik geri bildirim olarak da bilinir, bireye, kendi fizyo­lojik süreçlerine ilişkin derhal bilgi verme metodur. Bu metotta, kişinin kalp ve dolaşım sisteminin etkinliklerine, vücut sı­caklığına, beyin dalgalarına veya kas gerginliğine yönelik bilgiler elektronik ortamda izlenir ve bazen bir gösterge üzerinde, bazen de ışık veya ses aracılığıyla bireye aktarılır. Eskiden, otonom sinir sistemine bağlı olan bu tür fizyolojik etkinliklerin bireyin denetimi dışında geliştiği düşünülür­ken, bugün bireyin kendisine ilişkin biyolo­jik verileri kullanma konusunda eğitilerek, strese ya da dış dünyada gelişen olaylara karşı vücut tepkilerini istemli olarak denet­leyebileceği gösterilmiştir. Biyolojik geri­besleme eğitimi, kişiye kendi fiziksel tepki­lerini izlemenin ve denetim altına almanın yollannı öğretir.

Biyolojik geribesleme eğitimi, stres yaratı­cı etkenlere karşı öğrenilmiş yanıtları değiş­tirmeyi amaçlayan bir tür davranış tedavisi­dir. Bu uygulama, özellikle ağrı ve kas gerginliği gibi bazı hastalık belirtilerinin hafifletilmesinde çok etkili olabileceği gibi, hastanın strese karşı tepkilerini çözümle­mesine yardımcı olan psikoterapiyle birlikte uygulandığında etkisi de daha uzun süreli olabilir.

Biyolojik geribesleme eğitiminin başarıyla uygulandığı alanlar özellikle migren tipi baş ağrılarının, kolit gibi mide-bağırsak kramp­larının ve karın ağrılarının, kan basıncı yüksekliğinin ve tiklerin giderilmesi ya da sara nöbetlerinin seyrekleştirilip hafifletil- mesidir. Birçok psikolog, sürekli olarak izlenip kaydedilebilen her türlü fizyolojik sürecin bir ölçüde de olsa denetim altına alınabileceğine kuramsal olarak inanmak­tadır.

Beyin dalgalarıyla biyolojik geribesleme eğitimi, zihinsel işlevleri zenginleştirmede de yararlı olabilir. Alfa (dalgalan) eğitimiy­le, yoğun düşünmenin yatıştırıcı ve bütünle­yici sonuçlarına ulaşılabilir. Teta (dalgaları) eğitimi ise, dikkatin yoğunlaştırılmasını, bunaltı nöbetlerinin ve sınav dönemlerinde­ki “zihin durmalarının” denetim altma alın­masını sağlar.

One thought on “Biyolojik Geri Besleme Nedir

  • 25/02/2015 tarihinde, saat 04:56
    Permalink

    konu hakkında daha fazla bilgi edinebiceğim kaynaklar önerebilirmisininz…??

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir